Малки кланици за овце

Нашата НОКА свърши доста работа за да бъде одобрена мярка за изграждане на малки кланици.
Информацията обаче е, че интереса не е голям.
Причини за това има и какви са те, овцевъдите си ги знаят много добре.

Малко по-прагматично са постъпили испанските организации на овцевъдите. Те са възложили да им се изготви доклад на тема

„Малки кланици: ключ към жизнеспособността на екстензивното животновъдство“,

който анализира значението на изграждането на мрежа от малки местни кланици за постигане на устойчиви хранителни системи.

Докладът идва след отчета:  „Идентифициране на бариерите и възможностите във веригата на стойността на екстензивната овца и коза”.
Техните заключения посочиха като основни пречки пред рентабилността на екстензивното отглеждане на овце-кози липсата на диференциация на екстензивното животновъдство, моделът на кланицата и санитарно-хигиенните разпоредби.

През последните десетилетия повечето местни кланици са затворени, така че индустриалните кланици се очертават като единствената алтернатива за екстензивното животновъдство.
За малките ферми достъпът до тях в много случаи е сложен.

 Причините са няколко: големите кланици са разположени далеч от селските райони, което увеличава разходите и пречките за малките животновъдни ферми и предполага загуба на хуманно отношение към животните, условия за етично производство и по-голямо въздействие върху околната среда.
От друга страна, много пъти се губи проследяемостта и следователно възможността да се разграничат ползите, предоставяни от екстензивните животински продукти.

Този доклад подчертава необходимостта от прилагане на алтернативи на модела на промишлената кланица и прави преглед на някои инициативи, които вече са в ход не само в Испания, но и в други западни страни. Тези други възможности за модела на промишлената кланица могат да бъдат отправна точка за консолидиране на разнообразна мрежа от малки статични или подвижни кланици, които увеличават рентабилността на пасторалните системи и екстензивното животновъдство.

Източник: Платформа за екстензивно животновъдство . 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук