Породата Малагеня /Malagueña/ – 1000 кг мляко на година

Испания е водеща, не само по броя на отглежданите кози и овце в Европа, но и по производство на мляко и месо от овцете и козите. Интересното е как го правят тез испанци. Хем вземат субсидии, хем произвеждат стока.

У нас е наполовина – има субсидии, няма продукция.
Пък може и да има.
Сигурно има причини за това и някои трябва да ги намери.

Какви са резултати от доенето на козите от породата Малагеня или козата на Малага, защото се отглежда в този район.

Данните,  се отнасят за 2019 г. на Испанската асоциация на животновъдите на козата Малагеня, показват генетичния напредък на породата по отношение на  производството на мляко.

Данните от официалния контрол на млечните продукти (CLO) за 2019 г., показват, че е получено  от контролирана коза, средно производство от 615,02 килограма мляко годишно със средна масленост 4,67% и 3,69% в протеин. Средната продължителност на лактация е 295 дни.

Съществуват обаче данни от стопанства, които произвеждат  повече от 850 килограма мляко, като процентът на мазнини и протеини е над 4,7% и 3,5% съответно. Стадата от върха на селекционната пирамида приключват с 1006 кг мляко от овца за 2019г..
„Тези цифри ни дават представа за големия потенциал за подобрение, който нашите ферми имат днес“ –  подчертава доклада за Малагеня.

Поради тези добри производствени мощности и други характеристики, като пълното приспосо-бяване към средата, породата Малагеня постепенно излиза  от своето географско ядро ​​на произход – провинция Малага.

Данните на асоциацията сочат, че броя на  животни, регистрирани в родословната книга са  26 763, отглеждани в 147 стада, разпространени на цялата национална територия.

 

 

7 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук