“Алфа комерс” ООД: Люцерновият сенаж – дълго пазена тайна или утвърден избор във фермата

Много често в практиката не се прави разлика между „силаж“ и „сенаж“. Дефинирайки термина „сенаж“ означава полусух фураж, съхранена чрез претъпкване и изолиране от въздуха. Полученият продукт, заема междинно място между сеното и силажа, откъдето идва и името му. При въпроса „кой от двата фуража е по-добре да се включва в дажбата на животните – сеното или сенажа?“, то отговора е „сенажът“, защото при него се запазват повече хранителни вещества и разходите на дажбата са значително по-малки.

Люцерната е фуражът, който най-често подлежи на сенажиране и много често е обект на дискусия, кое е по-добре „сенажа“ или „сеното“? Нека да разгледаме, какви са предимствата и недостатъците и при двата начина на съхранение:

– Предимството на люцерновият сенаж е неговата консистенция и хомогенност (всички части на растението са нарязани и добре смесени), запазва се заленият цвят, има приятна миризма и не на последно място е с постоянно качество, което се запазва в продължение на  години, при правилно сенажиране и съхранение.
Недостатъкът е в некомпетентността при приготвянето на сенажа.

Недостатъкът на люцерновото сено, са големите разходи за прибирането, непостоянството в качеството. Косенето и балирането ни прави пряко зависими от времето, което може да доведе до големи загуби. В много от фермите, сеното се съхраняват на открито, да някой биха казали „не е вярно, ние го покриваме с найлони“, но това не гарантира правилното съхранение.
Съхранявано по този начин, сеното е подложено на дъжд и сняг, което е предпоставка за увеличаване на влагата в него, а това от своя страна причина за плесенясването и. Това сено не се изхранва от фермерите, и същото или се изхвърля или се използва за постеля, което води до икономически загуби.

През последните години у нас, започна да се предлага люцернов сенаж, който е балиран във вид на бомбички, на сравнително евтина цена с незнайно какво качество. Какво трябва да знаем при закупуването на такъв сенаж и не винаги цената трябва да е водещият фактор при закупуването, защото не сме толкова богати за да си купуваме евтини неща.

При производството на люцернов сенаж, влияние оказват редица фактори, част от които са влагата, буференият капацитет, съдържанието на пепел, температурата, общият протеин и др. Някой от тези фактори, представляват критична контролна точка и могат да са предпоставка за т.н. „клостридична бомба“.

Какво представлява „клостридичната бомба“?
Това са грам положителни бактерии (Clostridiumtyrobutyricum), които се размножават при анаеробни условия, следствие на което се получава маслена киселина, оцетна киселина и водороден газ. Съчетанието от всичко това е причина за развалянето на сенажа, което го прави негоден за употреба, но ако все пак се решим да го изхранваме то ще окаже влияние върху здравето на животните, върху качеството на млякото и получените от него млечни продукти.

Появата на бутирова киселина в сенажа е индикатор, че същият е преминал маслена или клостридична ферментация. Това води до намаляване на захарите, повишаване на pH, протеолиза (разграждане на протеина), увеличава се загубата на сухо вещество. Дори и на кратко, това показва, колко внимателно трябва да подхождаме при закупуването на люцернов сенаж.

Преди да закупим сенажа, трябва да сме информирани за съдържанието на сухо вещество, суров протеин, сурови влакнини (НДВ и КДВ), пепел, калций, фосфор. Всичката тази информация е необходима не само за да да може да се състави дажбата на животните, а и да ни покаже какво е качеството на сенажа.

Основните показатели, които ни дават представа за качеството на сенажа са:

  1. Влага– високото съдържание е предпоставка за появата на маслена киселина и клостридии;
  2. Водоразтворимитевъхлехидрати (захари) са от значение за протичането на правилната ферментация. Люцерната е с по-ниско съдържание на водоразтворими въглехидрати, което е предпоставка за трудна ферментация. Часовият диапазон оказва влияние върху съдържанието на въглехидрати. Например при тревите, има значително увеличение на въглехидратите от 06:00 часа до 18:00 часа, докато при бобовите и по-специално при люцерната това увеличение е от 06:00 часа до 12:00 часа.
  3. Пепел (минерални вещества) – високото съдържание в люцерновият сенаж е предпоставка за наличието на почвена пръст или на значителни загуби на сухо вещество или по-точно на захари, причина за което е протичането на вторична ферментация. Когато в сенажираната продукция попадне почвена пръст, е предпоставка за високо съдържание на клостридии, които от своя страна консумират водоразтворимите въглехидрати, а това оказва влияние върху продуктивността на животните.
  4. pH– При люцерната се изисква допълнително производство на млечна киселина, за да се понижи pH.

В заключение на всичко това, може да се каже, че от качеството на люцерновият сенаж, зависи не само здравословното състояние на животните, но и тяхната продуктивност.
В основата на всичко това стой качеството, което у нас редица стопани го пренебрегват, а това е причина за ниска продуктивност, влошаване здравословното състояние на животните, аборти, трудни разгонвания и заплождания и др.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук