Опазване на породите – задача № 1

0

Преди няколко дни министърът на земеделието на Испания Луис Планас, подчерта, че Испания е „резерват от биоразнообразие от първостепенно значение за чистите породи говеда и овце и особено за автохтонните такива..

 От 189 породи в официалния каталог на Испания, 165 от тях са автохтонни, от които 140 са изброени в списъка за опасност от изчезване. Определено, Испания има едно от най-важните животински наследства в Европа.
В допълнение, тези породи се характеризират с форми на експлоатация, които ги правят идеални породи за разработване на диференциран модел на устойчиво и качествено производство, който отговаря на целите на новия модел на Общата селскостопанска политика (ОСП)”.

След подписване на споразумение между министерството и испанското дружество на животновъдите, бе активирана предоставянето на номинативна субсидия за 4,6 милиона евро за управление на родословни книги и за разработване на програми за подобряване на местните чистокръвни породи.

Министърът също така се позова на важните екологични и социални се отглеждат тези животни. Всъщност екстензивното животновъдство на автохтонни породи допринася за смекчаване на последиците от изменението на климата, благоприятства поддържането на пасищните повърхности, които стават поглътители на CO2 и подобрява качеството на почвите чрез приноса на органични вещества, които компенсират, до голяма степен своя дял от емисиите.

По същия начин, Луис Планас свързва продуктите на избрани породи с богатата и разнообразна испанска гастрономия и с диференцираното качествено лого „100% автохтонна порода“,.

Две основни линии на действие са предвидени в подписаното споразумение. Едната, насочена към създаването или поддържането на генеалогични книги, чийто максимален показател е Официалният каталог на породите животни на Испания, който съдържа списъка и официалната класификация на всички признати и използвани породи говеда в Испания поради техния икономически, производствен интерес, културен, екологичен или социална. И другата, насочен към прилагането и развитието на програмата за подобряване на породата, която включва дейности за определяне на генетичното качество и производителност на добитъка, както и действия за геномен анализ, както и създаването и поддържането на банки от зародишна плазма.

Испания има Национална програма за опазване, подобряване и популяризиране на породите животни, която включва приоритетните направления на работа за опазване и съхранение на генетичен материал.

Източник/МЗ на Испания/

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук