Топлинният стрес – кой трябва да го контролира

Както му е реда, топлинният стрес определено ни завари пак неподготвени. В много малко ферми в плана им за управление е засегнат проблемът. Ние започваме трета година при такива условия на жега още през май. Прогнозите са, че нещата в тази посока ще се влошават и ако не влезем в час, след това ще бъде много тежко.

Преди три години, когато паднаха първите горещини, НСГБ се обърна неофициално към БАБХ да издаде един справочник по отношение недопускане топлинен стрес при животните. Бе  отговорено, че това е работа на организациите, те да си правят такива справочници. От НСГБ дори бяха изпратили подобен справочник изготвен от Официалните ветеринарни власти в гр.Сибиу –  Румъния.

Преди три години започна да действа и програмата за хуманно отношение към животните.

Кой мислите, че трябва да изготви програмата за предпазване животните от топлината.
Много е просто – това е контролния орган, който контролира фермерите дали изпълняват изискванията спрямо хуманното отношение към животните.
Кой е контролния орган – БАБХ, така че никак не е лошо да се изготви една такава инструкция за борба с топлинни стрес.

Какво правят румънците.
Националният санитарен ветеринарен орган на Румъния – обръща внимание на животновъдите, че те трябва да се съобразяват с няколко правила, за да осигурят защитата и хуманното отношение към животните по време на горещините.  Казва се на собствениците на животни и отглеждащите ги, че трябва да спазват определени специфични мерки, за да осигурят защитата и хуманното отношение към животните и да избегнат термичният стрес. Съответно са издадени –

Разпоредби, приложими за земеделските производители.
Какви са те:

Земеделските производители трябва да имат предвид следното:
– осигуряване на подходящ подслон за животни, който може да осигури защита от прякото въздействие на слънчевите лъчи;
– осигуряване на достатъчни количества вода и фуражи (подходящи като количество и качество);
– проверка на правилното функциониране на системите за напояване, хранене и вентилационните системи;
– проверка на наличността на резервно оборудване, главно вентилационни системи и електрически генератори;
– в случай на големи горещини, животните, използвани за работа  или други натоварващи дейности, не трябва да бъдат експлоатирани в интервала от време 12.00 – 18.00, ако температурата на сянка надвишава 25ºC;
– в случай на подозрителна промяна в здравния статус на животните, както и в случай на промени в поведението им, стопанинът е задължен, освен мерките, изброени по-горе, да уведоми спешно ветеринарния лекар.
– ако животните се държат навън, трябва да се осигурят сянка и поилки;
– ако водните източници са трудно достъпни или блокирани, водата трябва да се прилага редовно ръчно, за да се намали рискът от дехидратация.

Разпоредби, приложими от местните администрации:
– местните администрации, на чиято територия има животни в трансхумантен живот, трябва да знаят реалната ситуация и да информират собствениците на животни за прогнозираните явления;
– местните съвети и фермерите трябва да гарантират, че има възможност за събиране и неутрализиране на животински отпадъци;
– осигуряване предварително обекти за изтегляне на животни, в изключителни случаи.

Разпоредби, приложими за собствениците на домашни любимци:
Ако домашните любимци (като кучета, котки, зайци и др.) Се държат навън, е важно да се осигури източник на питейна вода, както и подходящ подслон от слънцето.
Трябва да се внимава особено при транспортирането на домашни любимци, така че те да не се държат в превозни средства, които са пряко изложени на продължително ултравиолетово лъчение и високи температури.

Разпоредби, приложими за превозвачи на животни:
– По закон са задължени да не транспортират животните по начин, който може да им причини ненужни наранявания или страдания;
– Транспортирането трябва да се извършва през нощта или в ранните сутрешни часове, за да се избегнат часовете с високи температури през деня;
– Преди да тръгнете за път, е задължително да проверите съществуващите микроклиматични условия в транспортните средства, ако те са адекватни и осигурени за цялото времетраене на транспорта;
– Преди животните да бъдат натоварени в транспортното средство, трябва да се проверят маршрутът и други аспекти, свързани с пътуването, така че след товаренето им, отпътуването да се извърши възможно най-скоро;
– При високи температури плътността на натоварване на животните в транспортното средство да бъде намалена с 10-20% от максимално разрешената товароносимост, в зависимост от вида, размера, възрастта и физиологичното състояние;
– Ако пътуването не започне възможно най-скоро след качването, шофьорите трябва да имат планове за извънредни ситуации, за да се грижат за животните, ако е необходимо;
– При пътувания за повече от 8 часа, вентилационните системи в превозното средство трябва да могат да поддържат температурата на топлинен комфорт в отделението за животни през целия транспорт, така че по всяко време на пътуването температурата да е между 5 ° -30 °. Водата също трябва да се осигурява постоянно.

Източник на питейна вода:
Ако източникът на питейна вода е ограничен, трябва да се вземат предвид ежедневните нужди на животното от вода в зависимост от вида, размера, породата и физиологичното състояние:

ВИДОВЕ / Препоръчително количество вода
– крави – мляко / 38 – 52 литра
– говеда / 38 литра
– коне / 20 – 45 литра
– прасета / 4 – 11,5 литра
– овце / 6 литра
– птици – птици / 0,5 литра

Тези цифри варират в зависимост от възрастта на животното, физиологичното състояние, околната температура и влажността.

Всички собственици на домашни любимци имат законово задължение да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят стандартите за хуманно отношение към отглежданите животни.

Въпросът е: имаме ли такава официална инструкция, ЗП знаят ли за нея и ако имаме, защо не намери обществено достояние преди настъпване на горещините.

 Govedovad

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук