1 част / Асоциацията на Ил дьо Франс – Успешна 2020 г

Една асоциация, която провежда селекционната работа по 13 показателя, съгласно развъдната и програма, преди няколко дни даде отчет на своите членове за свършеното през 2020 г.
Най-важното е, че Асоциацията не скри докладът си или го остави на рафта да събира прах, а го предостави на всички заинтересувани, симпатизанти и обществото, да се запознаят подробно с качествата на породата Ил дьо Франс, с продуктивността и перспективите.
Породата вече си е намерила най-добрите места в страната за развъждане.
Овцевъдите овладяха особеностите ú.
Следва увеличението на популацията, защото тази порода е бъдещето у нас, за производството на месо.

Ще публикуваме в две части Отчетът.


ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ПОРОДАТА
ИЛ ДЬО ФРАНС В БЪЛГАРИЯ

Гости на събранието бяха зам.-министърът на МЗХГ –  Георги Събев
и директора на ИАСРЖ – Георги Йорданов.

/ВАЖНО – във Франция двете асоциации са обединени по отношение административно ръководство, но всяка е със своя развъдна програма и свой председател!/ 

В работата на Общото събрание участваха Председателят на френската асоциация за породите Ил дьо Франс и Тексел – Жан Пиер Жослен и изпълнителния директор – Геран Демаршалие

Извлечение от Годишен отчет на АИлФБ за отчетен период 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
Отчетът е представен за обсъждане на заседание на УС и КС на АИлФБ на 11.03.2021 г  и приет от членовете на АИлФБ на ОС на 18.06.2021г..

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

д-р Е.Ачкаканова

Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България /АИлФБ/ притежава Разрешително за дейност № 83 /29.03.2016г. В началото на 2020 година Асоциацията започва работа с 43 земеделски производители, с които има сключени договори, но след провеждане на Общото събрание през месец юни 2020г., още 10 ЗП стават членове и започват работа под селекционния контрол на развъдната организация.

Броят на всички животни /чистопородни и кръстоски/, с които работи АИлФБ през 2020 година е около 8000 бр., като от тях 6152 бр. мъжки и женски чистопородни животни, вписани в електронната родословна книга /ЕРК/ на Асоциацията /в това число повече от 1200 бр. млади животни подадени за първи път за вписване в регистъра на ИАСРЖ/.

За сравнение през 2019 година АИлФБ работи по Схемата за «Държавна помощ за водене на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните” с 4991 броя мъжки и женски чистопородни животни.

Популяризирането и разширяването на месодайното направление в овцевъдството у нас продължава да расте. Търсенето на качествено месо нараства всеки ден. Интересът на турски и европейски компании се засилва и от това, че сме екологично чиста страна, в близост до основни пазари и транспортни връзки с Близкия изток и Европа.

През 2020 година се наблюдава чувствителен ръст на чистопородните животни от порода Ил дьо Франс. Бележат ръст и стоковите стада, работещи с кочове от порода Ил дьо Франс, като търсенето на мъжки разплодници е все по-голямо. Всичко това определя породата Ил дьо Франс като „порода с нарастващо значение за България“ и се отразява положително икономически, не само за фермерите, работещи с тази порода, а като цяло за страната ни, извеждайки ни както на европейските пазари, така и на арабските и мюсюлманските пазари.

През месец юли ръководството на Асоциацията посрещна 250 броя разплодни животни закупени от Франция, за две ферми под селекционен контрол на АИлФБ – фермата на „Винарска изба – Оряхово“ – 150 женски и 2 коча; за фермата на „Агрофаворит“ ЕООД в с.Рабиша, обл.Видин, която е от новоприетите ферми през 2020г. – 75 заплодени дзвизки и 5 коча, както и 2 коча за фермата на „Агроевроплант“ ЕООД в с.Царевец, обл.Добрич. Селекционери от Асоциацията посетиха посочените ферми и направиха общ преглед и вписване на новопостъпилите животни в ЕРК.

През месец септември и октомври ръководството на Асоциацията посрещна още два камиона с разплодни животни закупени от Франция, за 3 ферми под селекционен контрол на АИлФБ – фермата на „Агроевроплант“ ЕООД в с.Царевец, обл.Добрич – 120 женски и 2 коча; и за новите ферми в с.Бдинци, обл. Добрич на „ЗСК Бдинци“ – 114 женски и 6 коча; за фермата на „Агрофаворит“ ЕООД в с.Рабиша, обл.Видин – 150 дзвизки и 5 коча.

Ферми контролирани от Асоциацията продължават да реализират износ на разплодни животни към Турция, на цени съпоставими с реализационните цени на животните във Франция.

  1. Численост на животните от породата Ил дьо Франс в България:

Таблица 1:

Години

Генофонд наличен в България /

Внос шилета

Внос кочове

Кръстоски /контролирана част/

2010

3654

0

0

3600

2011

3819

0

0

2477

2012

2800

493

10

2400

2013

2553

250

6

2934

2014

2384

0

0

2663

2015

3912

0

2

4060

2016

5153/238

0

0

2759

2017

5619/294

150

5

2368

2018

6543/275

0

0

1457

2019

6550/303

0

0

1550

2020

6600/246

620

20

1425

Породата Ил дьо Франс е привлекателна за работа и това изостря интереса на фермерите към нея.
Породата се отличава от другите породи със своите специфични качества:
– добра адаптивност;
– висок интензитет на растеж в ранна възраст и продуктивност;
– висока оползотворяемост на фуража;
– месодайност и качество на трупа;
– много добра плодовитост;
– изключително високо качество на месото със специфичен вкус и без мирис.

  1. Разпространение на породата Ил дьо Франс в България:
  1. Породна характеристика:
   – скорозрелост – висок интензитет на растеж в ранна възраст и ранно полово съзряване;
   – изразена месодайност – характерни форми, рандеман, качество на месото и трупа;
   – висока оползотворяемост на фуража – нисък разход за 1 kg прираст до стандартно живо тегло от 35-40 kg;
   – двусезонна висока заплодяемост, с реализирана плодовитост в България 160-210%;
   – вълна – бяла, еднородна, полутънка основно от 56-58 качество и 4-4,5 kg вълнодобив;
   – висока жизненост, устойчивост на заболявания и много добри адаптационни способности.

Тези качества на породата я правят предпочитана в много страни от всички континенти.
У нас породата се използва за производство на разплодни животни, развъждана както в чисто състояние, така и за промишлено кръстосване за получаване на агнета предимно от по-тежък тип – 35-40 kg.

  1. Кочопроизводителни ферми, определени с решение на УС на АИлФБ :

Таблица 2:

№ по ред

Ферма

№ на ЖО

общ брой

животни в ЖО

1

“АГРОЕВРОПЛАНТ” ЕООД, Пламен Николов

9367-0112

321

2

“НОРД АГРО КОМПЛЕКС”ЕООД, Емил Кирчев

7173-0398

554

3

“ВИНАРСКА ИЗБА ОРЯХОВО” ООД Георги Диков

3301-1070

316

Следва продължение …..

изготвил: д-р Е.Ачкаканова

2 част / Асоциацията на Ил дьо Франс – Успешна 2020 г

1 КОМЕНТАР

 1. Не разбирам, може би защото съм тъпо парче но в България нямаме ли си месни породи. В някои случай и с по добри показатели

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук