Анализът: брой кози – 2021 г

0

Анализът за броят на козите е на база от октомври 2020 г съгласно АгорСтат. Козето мляко през последните години започва да става все “по-модерно”, което се разбира от изкупната му цена – при всички производители тя върви нагоре и това е придружено с търсенето, както на суровината така и на готовия продукт.

Производството на козе мляко в ЕС е в рамките на 2 500 000 т, като производство на козе мляко не отчитат Малта, Финландия, Швеция, Дания и Ирландия. Символични са и отчетените количества от Чехската република и Словакия.

Най-големият производител на козе мляко в Европа е Франция с по-голямо производство на козе мляко от нашето краве, следвана от Нидерландия и Гърция.

У нас в стопанствата  през 2020 г е добито 32 000 т козе мляко, но в мандрите е влязло половината.

Броят на козите в края на 2020г  е бил 253 400 и бележи увеличение от 10.9%, а увеличението при козите-майки е със 7.1%. и вече е 207 700 бр. Стопанствата в които се отглеждат кози са 10 200 и има увеличение с 10.2%. Средният брой отглеждани кози в едно стопанство е 20.4.

Расте и броя на стопанствата, в които се отглеждат над 100 кози, и този ръст е  с 11.1%. Расте и броя на стопанствата, които отглеждат до 20 кози. Стопанствата от 20-100 кози намаляват, защото една част преминават в категорията над 100 бр, а други прекратяват дейността.

Най-много кози се отглеждат в Югозападен район – 23.4% от козите-майки.
Най-малък е броя на отглежданите кози в Североизточен район – 10.9%.
Най-голям производител на козе мляко е Северозападния район, следван от Северен централен район.
Най-голям производител на козе месо е Югоизточен район, следван от Северозападен.

В данните има и смущаващи неща.
Как се е увеличил броят на козите-майки с 14 000 при заделени 17 000 бр ремонтни животни предната година.

Проблема обаче има и при пръчовете.
Става дума за качествените разплодници. Като бройка те са достатъчно – падат се по 30 кози на пръч. Въпросът е да се осигурят не само екстериорно добри разплодници, но и с добра генетика.
По тези въпроси работят усилено в Асоциацията на млечните кози, с председател Диан Тодоров. Вероятно виждайки проблема с пръчовете, екипа се е заел да да внедри по-мащабно изкуствено осеменяване при козите. То няма и друг начин. Под селекционен контрол са 15-16 000 бр кози от няколко комерсиални породи за мляко, които трудно могат да осигурят качествени пръчове за популацията ни.

Все пак трябва да има и изводи :

  • Козето мляко ще продължава да бъде търсено и занапред
  • Козето месо също.
  • Със среден брой кози от 20 – 30 бройки в стадо, трудно се прави ефективно козевъдство /друг е въпроса за задоволяване нуждите на семейството/.
  • Самите фермери стигнаха до заключение, че в момента стадата трябва да имат над 100 бр кози. Трябва помощта на икономическите анализатори, с която те да подскажат на козевъдите, какъв е най-добрия модул днес и какъв ще бъде утре.
  • Определено ниска отчетена продуктивност. В млекопреработката влизат едва 16 000 т козе мляко. За кой по-напред – за вътрешен пазар или за износ.
  • Решаване въпросът с разплодниците за цялата популация.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук