42% от екологичните продукти под съмнение

0

Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите публикуваха резултатите от задълбочена проверка относно нарушения на законодателството на ЕС за защита на потребителите на пазарите. Тази година за първи път одитът се фокусира върху дезинформацията на околната среда, наричана още „екологично измиване“, практика, при която компаниите твърдят, че правят повече за околната среда, отколкото всъщност правят.

Тази задълбочена проверка изследва използването на термина „екологичен” в различни бизнес сектори, като облекло, козметика и домакинско оборудване. Националните органи за защита на потребителите имаха основания да вярват, че в 42% от случаите твърденията в този смисъл са преувеличени, неверни или подвеждащи и могат да бъдат класифицирани като нелоялни търговски практики съгласно правилата на ЕС. 

Дидие Рейндърс, комисар по правосъдието, каза: „Все повече хора искат да живеят в зелена и приятна среда и в този контекст поздравявам бизнеса, който се стреми да предоставя екологични продукти или услуги. Но има и недобросъвестни търговци, които се опитват да заблудят потребителите, като използват неясни, неверни или преувеличени твърдения”. 

Основните констатации

След допълнителна проверка Комисията и органите за защита на потребителите се спряха на редица 344 очевидно съмнителни твърдения, които те анализираха подробно и установиха, че:

    • В повече от половината от случаите търговецът не е предоставил достатъчно информация, така че потребителите да могат да преценят точността на претенциите.
    • В 37% от случаите са използвани неясни и общи твърдения, като „екологично отговорни“, „екологични“, „устойчиви“, които имат за цел да създадат на потребителите необоснованото впечатление, че даден продукт няма отрицателно въздействие върху околната среда.
    • Освен това в 59% от случаите търговецът не е предоставил лесни за проверка доказателства в подкрепа на направеното искане.

В общите оценки, извършени от властите, беше установено, че  като се вземат предвид различни фактори, в 42% от случаите има основания да се смята, че твърденията могат да бъдат неверни или подвеждащи и следователно да представляват нелоялна търговска практика.

Следващите стъпки

Националните органи ще се свържат със съответните компании и ще им представят идентифицираните проблеми, за да могат да ги отстранят, както е подходящо. Заключенията от този задълбочен преглед ще бъдат взети предвид при оценката на въздействието, което ще бъде изготвена за новото законодателно предложение за овластяване на  потребителите в зеления преход 

Този тип проверки се координират от Европейската комисия и се извършват ежегодно от националните правоприлагащи органи в ЕС,

Източник: ЕК

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук