Национална служба за съвети в земеделието с 14 ПРИЕМНИ в област Сливен

0

Офис Сливен на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) възстановява дейността си по предоставяне на информации и консултации на място, като предвижда през месец юни 2021г. да проведе 14 изнесени приемни в различни населени места в областта.

Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на Службата и да се улеснят земеделските стопани, които по различни причини нямат възможност да посетят офиса и да ползват услугите на Службата.

По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин може на място в района си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане. Земеделските стопани ще получат информация за условията за кандидатстване, задължителните изисквания които трябва да спазват при избраните схемите за директни плащания и/ или като бенефициенти по мерки от ПРСР .

Приемните ще се осъществят както следва:

ДАТА

ОБЩИНА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ТОЧНО МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ВРЕМЕТРАЕНЕ от……..ч. до ……..ч

01.06.2021 г. Нова Загора с.Асеновец кметството 10.00 – 12.00
01.06.2021 г. Нова Загора с.Кортен кметството 13.00 – 15.00
02.06.2021г. Сливен с.Тополчане кметството 10.00 – 12.00
02.06.2021г. Сливен с. Сотиря кметството 10.00 – 12.00
03.06.2021г. Сливен с. Злати войвода кметството 10.00 – 12.00
03.06.2021г. Сливен с. Ковачите кметството 13.00 – 15.00
08.06.2021г. Сливен с. Мечкарево кметството 10.00 – 12.00
08.06.2021г. Сливен с. Самуилово кметството 13.00 – 15.00
09.06.2021г. Сливен с.Чокоба кметството 10.00 – 12.00
09.06.2021г. Сливен с. Глуфишево кметството 13.00 – 15.00
10.06.2021г. Сливен с.Глушник читалище/кметство 10.00 – 12.00
10.06.2021г. Сливен с.Блатец кметството 10.00 – 12.00
11.06.2021г. Сливен с.Желю войвода кметството/читалище 10.00 – 12.00
11.06.2021г. Сливен с.Камен кметството 10.00 – 12.00

Дано ЗП този път да намерят малко време да посетят приемните и зададат въпросите си.

Защото не знам, не видях, не чух вече не са оправдания.

Използвайте знанията на експертите към ОССЗ-Сливен.
За справки: 0895042674

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук