Доилната кампания продължава

Може да да се каже, че стрижбата на овцете ще приключи съвсем скоро. Независимо от това, че млякото ще падне малко, поради „живота без руно” и настъпването на лятото, доилната кампания идва на дневен ред. Още повече, че високата изкупна цена на овчето мляко през тази година вероятно ще увеличи периода на доене.
Като казваме доене на мляко, това не означава, че в гюма трябва да влиза какво да е мляко. Млякото трябва да отговаря по качество, а за да отговаря трябва да се изпълняват и определени функции.

На първо място, със съществено значение за правилното производство на мляко е хигиената при овцете и в помещенията. Здравният статус на животните и общия вид на добитъка трябва да се наблюдават редовно.  Животните трябва да са в добро общо здравословно състояние и не показват недостатъци, които биха могли да замърсят млякото, както и заболявания на гениталния тракт с осезаемо отделяне на секрети или възпаление на вимето. .

Мастита също трябва да се контролира и ако има съмнение за заболяване, болните животни се изолират в подходяща зона и при необходимост помещението и оборудването се дезинфекцират.

Преди доене се проверява дали животните не проявяват симптоми на заразни болести, които могат да се предадат на човека, да са в добро здравословно състояние и че не показват нараняване на вимето. От друга страна се проверява чистотата на животните, особено на вимето и се търсят признаци на мастит. Майкиге се почистват с индивидуални кърпи за всяко животно и ако са доста замърсени, се използва разрешен дезинфектант. След доене, задължително е потапянето им в подходящ запечатващ безопасен и ефективен дезинфектант. При ръчно доене се проверява брутното замърсяване на млякото.

По време на доенето трябва да се използва адекватна и безопасна система за получаване на мляко, което не е подходящо за консумация от човека, маститното мляко, с кръв и други недостатъци. 

Съоръженията трябва също да са в оптимално хигиенно състояние, за да се избегне предаване на заразна болест чрез тях. Химикалите или фармацевтичните продукти не трябва да се съхраняват в помещението за доене или в за съхранение. Освен това е необходимо фермата да е перфектно осветена по време на доене, а ваната с млякото да може да бъде инспектирана по време на пътя на млякото до нея. По същия начин вентилационните системи трябва да са подходящи, за да се избегне конденз по стените, а доилното помещение трябва да се почиства след всяко доене, помещението за съхранение на млякото поне веднъж на ден. Разбира се използването на дезинфектантите да става по предписание на ветеринарен лекар. И последното, това е борбата с мухите. Които вече върлуват от месец април.

Гореизложените препоръки по време на доилната кампания при овцете са дадени на овцевъдите от тяхната организация – Испания.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук