От Govedovad / Проблемът: брой животни – има или няма

Преди години на пазарите и паркингите, мургави дилъри разиграваха една ига -„тука има, тука нема”. Сега, като разгледаме последните данни за броя на животните имаме подобна асоциация.
Фермерите и най-вече техните организации, непрекъснато се мъчат да ни убедят, че закриването на фермите е ежедневно, че фермите изчезват и голям брой животните по някакви странни пътища остават по книгите и получават субсидии.
Последните данни обаче показват съвсем друго. Ако са верни цифрите, ние сме направо отличниците на ЕС с този голям ръст на животните.

Агро Статистика публикува доклада си за броя на селскостопанските животни в началото на новата стопанска година – от 1 ноември 2020 г. Началото си е направо позитивно, вдъхващо увереност в утрешния ден, но след като се „разбъркат” малко цифрите, нещата изглеждат по друг начин.

И следват много въпроси на които трябва да се отговори.

Всъщност основният въпрос – върхът на сладоледа, е само един – къде е продукцията, къде са данъците.

Към 1-ви ноември 2020 година броят на говедата е 568 700, или 11.4% повече спрямо 2019 година. Общо кравите се увеличават с 10.9% и броя им е 367 500 бр. Млечните крави са с 5.8% повече (227.8 хил. броя), а увеличението на кравите, използвани за производство на телета за месо е 20.3%.

Общо добитото краве мляко в стопанствата през 2020 г. е 881 763 тона. Регистрираните по Наредба № 26/2010 г. земеделски стопани са продали общо 66 652 тона сурово или преработено мляко, от което 54 007 тона е краве. Това означава, че фермерското мляко вече заема близо 10% от пазара за мляко.

Броят на стопанствата в които се отглеждат крави е 26 100 и е намалял с над 2000 за една година. Средният брой на отглежданите крави в стопанство намалява в сравнение с предната година и е едва14.1 бр крави. Цифра, която няма никакъв потенциал за развитието на такава ферма – нито икономически, нито по производство. В 77.2% от стопанствата се отглеждат от 1-9 крави, представляващи едва 10% от отглежданите крави в страната.

Млечните крави се отглеждат в 17 612 бр. стопанства.
Фермите с над 100 бр млечни крави са 383 и в тях се отглеждат 79 500 бр крави. В тази категория имаме увеличение, както на броя на фермите така и на броя на кравите. Увеличава се също броят на фермите отглеждащи от 20 до 100 крави. Намаление има на фермите, в които се отглеждат от 10 до 19 крави.

Интересно е, че стопанствата отглеждащи от 1 до 3 крави са се увеличили с 31.8%, но броят на отглежданите в тях крави, като цяло е малък – едва 14 400бр.

Като извод  – можем да повторим този, който направихме миналата година – самите фермери чувстват, че с 10 – 20 крави производството е не ефективно и отглеждането им е временно, в повечето случаи съобразено с временните условия в района. През последните години се наблюдава увеличение на стадата в които се отглеждат над 50 крави, което идва да покаже, че икономическия модул в момента е ферма с минимум 50 крави..

Най-голям е броя на кравите в Южен Централен район където се отглеждат 28.2% от млечните крави, следван от Югоизточен район с 19.3%.
Най-малък е броя на отглежданите крави в Югозападен район, в които се отглеждат едва 8.7% от млечните крави.
Т.н месодайни крави са най-много в Южен централен район – 41.5% следвани от Югозападен район с отглеждани 26.5%.
Най-малко са кравите от това направление в Северен централен район – 3.7%

И сега следват най-интересните цифри.
При кравите за една година имаме увеличение с 10.9% или с 36 000 крави.
През тази година в основното стадо са влезли 16 179 бр юници над две години. Към тях, ако прибавим всичките юници на възраст от една до две години, а те са 36 144 бр, общият брой на влезлите юници в основно стадо става над 52 000 бр. За да се получи броят на сега отглежданите крави, това означава, че през годината са отпаднали около 16 000 крави, което на практика не е възможен такъв малък отпад на крави и юници за една година. Това го доказва и справката от кланиците, където за годината са заклани официално 19 000 крави и юници. Ако трябва да изкараме сметката вярна, това означава, че са влезли от внос 3000 бр крави и юници.

Изводът е само един: не е възможно при популация от 367.5 хил.крави да отпаднат годишно едва 5-6%.

През тази година отново ще влязат в основно стадо около 50 000 юници и ще е много интересно, ако броят на животните пак се увеличи.

Интересни са цифрите за производството на мляко и месо.
Всички данни са събрани съгласно изискванията на различни Регламенти и Наредби, но-ното си остава.
От таблицата за производството на мляко се вижда, че е произведено краве мляко равняващо се на 856 081 т. От това мляко обаче в млекопреработвателните предприятия е влязло 675 000 т. Към него ако прибавим 54 000 т продадено от фермите, остава едно мляко от 130 000 т на което пътя е незнаен.

По същият начин стой въпросът по реализацията за месо. През 2020 г общо са официално са заклани 30 360 говеда, което поставя въпросът, защо се отглеждат говедата, като няма производство на месо.

Изводите:

  • Без точна информация е трудно да се правят всякакви стратегии, програми и планове.
  • По броя на отглежданите говеда Северозападна България почти се е изравнила с традициооно силните в говедовъдството Северн Централен и Североизточен райони.
  • Производството на месо е изключително малко
  • Доклада показва, че по отношение на броя на животните, нещата стоят по-добре от предната година
  • Организациите на животновъдите също трябва да направят анализи по отношение броят на животните.


   Govedovad

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук