Да се увеличи плодовитостта при овцете

В рамките на оперативната група Reprovi, чиято основна цел е прилагането на репродуктивни решения, които повишават икономическата устойчивост на фермите за млечни овце, продължава работата по отношение подобряване репродукцията при овцете.

Напредват предизвикателствата при прилагането на диагностичен метод за откриване на критични фактори във фермите с ниска плодовитост и технико-икономическия анализ на въздействието на изкуственото осеменяване върху рентабилността на фермите.

Други специфични действия, предвидени от Reprovi, са имплантиране на вагинални гъби с пробиотици за подобряване на микробиологичното качество на репродуктивната система на овцете, които ще бъдат заплодени, подобряване на микробиологичното качество на семенната течност, намаляване на концентрацията на спермата в дозата, намаляването на хормоналните остатъци и имплантирането на разредители за увеличаване на полезния живот на семенната течност

Някой, прочел статията ще си каже „пък какво ни интересува какво става в Испания”.
Не е лошо да знаем, какво се случва там и да тръгнем по техния път, а те са едни от на-добрите в овцевъдството.

Да се включат в практиката подобни програми, да се създаде подобен център или група, както Reprovi в Испания.

Ясно е, че слабото ни място е репродукцията.
На първо място, че не разполагаме с достатъчен брой класни кочове, не използване методите на ИО при овцете.
Всички тези негативи ни носят и ниската плодовитост при овцете и е факт, което е  отразено в отчетите.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук