Проверките намаляват – да не вярваш

Да, да не повярваш.
От Брюксел, от администрацията дойде хубава вест за фермерите. Писането, проверките и подготовката на документите, за всяко едно нещо, свързано с управлението на фермата, определено мъчат много фермерите.
Поне така казват те.

Изчисленията показват, че в една ферма – говедовъдна – са необходими 33 часа месечно за да си вкараш в ред тетрадките, дневниците и други, чийто брой вече надхвърля, в най-добрия случай десет.
Недай си Боже да направиш малко по-остро изказване против администрацията и хората с бачове вече са на фермата. Не че се отнасят лошо, може би стреса е по-голям.

Тези дни от Брюксел дойде радостния депеш за фермерите. За в бъдеще контролът върху фермите, получаващи субсидии от ДФЗ ще бъде по-малък. Като добри администратори, чиновниците с бели якички първоначално ще намалят броят на проверките, свързвайки това решение с безопасността на земеделските производители и инспектори, през този пандемичен период.
В същото време проверките на място могат да бъдат заменени с дистанционно наблюдение или сателитни изображения.

На 4 май Комисията към ЕС прие поредица от правила, удължаващи през 2021 г. гъвкавостта за извършване на необходимия контрол в подкрепа на общата селскостопанска политика (ОСП). Правилата позволяват посещенията на ферми да бъдат заменени с използването на алтернативни източници, включително използването на нови технологии, като сателитни изображения или географски маркирани снимки, дистанционно наблюдение. Това ще осигури надеждни проверки, като същевременно се спазват ограниченията за движение и ще се сведе до минимум физическият контакт между фермери и инспектори.

Овцевъдство: Почистваме Авгиевите обори

Освен това, правилата включват гъвкавост по отношение на изискванията за време за проверки. Това позволява на държавите-членки да отложат контролът, особено в момент, когато ограниченията за движение се премахват. Освен това, правилата включват намаляване на броя на физическите проверки на място, които се извършват за мерки за площ и животни, инвестиции в развитието на селските райони и пазарни мерки.
Тези правила имат за цел да облекчат административната тежест на националните разплащателни агенции, като се адаптират към настоящите обстоятелства, като същевременно осигурят необходимия контрол за подкрепа на ОСП.

Според нас има обаче едно условие – преди да се намали броят на физическите проверки, да се изчисти терена – както каза един от новите, вече бивши депутати. Трябва да се разбере къде са тези 200 000 бр овце – сигналът подаден от НОКА, хигиената по оборите, отношението към животните и др.

Тоня Мишева

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук