Зашеметяване преди клането-задължително

Благосъстояние на животните

Съдът на Европейския съюз постанови – зашеметяването преди клане, на животните при религиозни ритуали, трябва да бъде задължително

През декември 2020 г. Съдът на Европейския съюз излезе с решение, че държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) имат право да въведат законодателно изискване за задължително зашеметяване преди клането на животни при религиозни ритуали.

В ЕС хуманното отношение към животните по време на умъртвяване и клане е регламентирано в Регламент 1099/2009 на Съвета, който изисква животните да бъдат умъртвявани само след зашеметяване.

Въпреки това дерогацията по член 4.4 позволява производството на месо от животни, заклани без предварително зашеметяване, за да се отговори на нуждите на религиозните общности.

От влизането в сила на Регламента тази дерогация не се прилага еднакво в целия ЕС и някои държави-членки (например Финландия, Дания, Словения и Швеция) въз основа на член 26 и принципа на субсидиарност, въвежда задължително зашеметяване и за животни, които са заклани в контекста на религиозни обреди.

автор д-р Мадлен Василева – ЦОРХВ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук