Забрана на клетките в селското стопанство

Упражненията на гърба на фермерите продължават.

Уж всички им съчувстват и мислят за тях, а се оказва точно обратното – всички искат да им утежнят ежедневието.

Евродепутатите обсъдиха гражданска инициатива за забрана на използването на клетки за отглеждането на селскостопански животни, заедно с организаторите на инициативата, комисарите и представителите на други органи на ЕС.

.„Приветствам и подкрепям тази инициатива. Хуманното отношение към животните може да се подобри в ЕС ” – каза председателят на Комитета по земеделие Норберт Линс. От първостепенно значение е, че  преди да планираме каквато и да е радикална промяна [към жилище без клетки], трябва да анализираме цената на такава промяна и да помислим за осигуряване на достатъчна финансова подкрепа, компенсация или други стимули на фермерите”  –  добави той.

Целите на инициативата, са да се прекрати използването на клетки при отглеждането на редица видове животни, включително кокошки носачки, зайци, пъдпъдъци, патици и гъски, свине майки и индивидуално отглеждане на  телета.

„Вместо да използваме клетки, ние призоваваме ЕС да премине към алтернативни системи, които вече съществуват, като плевни, органични системи, свободно отглеждане. Фермерите трябва да получат финансова подкрепа за преминаване към земеделие без клетки и  внесените продукти от страни извън ЕС също трябва да отговарят на стандартите за хуманно отношение към животните в ЕС.”

„Европейската комисия наистина иска да подобри хуманното отношение към животните“, което е „в основата на Зелената сделка“, каза комисарят по земеделието Януш Войцеховски и подчерта, че инициативата има неговата „пълна подкрепа“. Той призова да се използват повече пари от земеделската политика на ЕС за подобряване на хуманното отношение към животните и настоя „нашите търговски партньори да приемат същите (…) или еквивалентни стандарти“.

ЕК по земеделие

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук