Проблемът: Броят животни

Излезе най-важната и най-трудната таблица по отношение статистиката при животните -тази за броя на животните. Важна, затова, че с тази таблица стартира новата стопанска година и на база данните в нея трябва да се планира всичко за две години напред. Като се почне от необходимите места във фермите и стигне до рафтовете на магазините.

На пръв поглед публикуваните данни за броя на животните в края на 2020 г са повече от добри. При всички видове животни има ръст, като при говедата е – 11.3%, при биволите – 21%, овцете – 2.1%, кози – 10.9% и свине – 20.4%.
Животновъдите дават информация, че фалират много ферми, цифрите обаче показват друго. Всичко това е подкрепено и с номерата на животните, които се съхраняват и контролират от БАБХ и от контролните органи в лицето на РА и ДФЗ.

В другите държави членки и тези от трети страни, обикновено има намаление на броя на отглежданите животни, но увеличаване на средната и обща продуктивността на животните. У нас това засега не се получава. Увеличава се броя на животните, продуктивността стой на едно място или пада.

Разглеждайки таблицата за броя на животните могат да се видят интересни неща и зададат доста въпроси. Това няма да го направим ние, нека да го правят анализаторите. Факт е обаче, че имаме ръст на основни животни при по малък брои оставени животни за ремонт.

Броя на кравите за една година расте с 35.900 бр.
Броят на биволиците има ръст с 2600 бр
Броят на овцете расте с 17 800 бр,
Козите майки растат с 12 200 бр

Безпокойствие буди броят на заделените млади животни за разплод.
При кравите съотношението крави към млади разплодни животни от всички възрасти в момента е 1 към 0.29, при необходимост поне от 0.8. И това при положение, че от всички млади животни няма да отпадне нито едно.
При малакините, имайки в предвид и дълголетието им, оставените ремонтни животни са достатъчни дори за увеличаване на стадата.
Не така стой въпросът при овцете и козите. Първо от справката не може да се разбере, колко женски шилета са оставени за разплод. Но дори да приемем, че всички животни в графа други овце са женски шилета за разплод, техният брой е крайно недостатъчен. Процента е 13.8 при необходимост поне 20%.
Подобна е ситуацията и при козите.

Изводите:

  • Трудно е да се направят важни анализи за състояние на животновъдството по отношение броят на животните.
  • От наличната информация може да се направи извод, че нещата по отношение на броя на животните стоят добре
  • От трите минуса има само един важен – това е броят на юници над 2 години. С 14.700 юници трудно се прави ремонт на стадо от над 367 000 бр крави
  • Оставения малък брои разплодни женски животни неминуемо, още през 2022 г ще доведе до драстично намаление броя на отглежданите животни./без биволиците/
  • Забавянето растежа на средната продуктивност на животните може да се дължи и на липсата на нова генетика внесена в стадата от младите животни. Няма внасяне на генетика, няма ръст на продуктивността, колкото и да се подобряват условията на отглеждане. Това е много важен извод, които трябва да бъде разгледан от съвета по генетични ресурси. Не е реалистично да се контролират над 100 000 бр крави влизащи в развъдните програми, да се използва сексирана семенна течност, да се внасят не малък брой животни и в крайна сметка в основно стадо да влизат юници в рамките на 15-20 000 бр.
  • По задълбочен анализ може да се направи след публикуване доклада по отношение броя на животните.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук