Внимание – шап и едра шарка

На 18 и 19 март 2021 г. чрез системата ADNS на Европейската комисия имаше съобщение за две първични огнища на шап и две първични огнища на шарка по овцете и козите в района на Измир. Разстоянието не е никак голямо до нас, така че е съвсем правилно да се вземат мерки  за биозащита във фермите, за да намалят шансовете за влизане на болести в тях…

Какво трябва да се направи или отремонтира:

 • Ограждане на съоръженията или ремонт на оградите, за предотвратяване на влизането и излизането на животни.
 • Наличие на дезинфекционна яма за превозните средства на входа-изхода на фермата. Редовно почистване и подмяна на дезинфекционния разтвор..
 • Избягване влизането на превозни средства и други машини във фермата, които са били в контакт с други стопанства и пасищата.
 • Почистване и дезинфекция на превозни средства, влизащи и излизащи от помещенията и в допълнение преди и след транспортирането на животни и продукти.
 • Ограничение на хората, влизащи в стопанствата и влизащи в контакт с животните и специално внимание към тези, които влизат в контакт с други стопанства.
 • Почистване и дезинфекция на обувки на хора, влизащи и напускащи фермата.
 • Карантина  на нови животни в ограничение от животните във фермата, в продължение на най-малко 21 дни.
 • Проверка на произхода на използваните фуражи, машини и уреди.
 • Отстраняване на източници на замърсяване и застояла вода, които благоприятстват привличането на насекоми.
 • Дезинсекция в помещенията. Екзопаразитен контрол и използване на репеленти срещу насекоми.
 • Не използвайте използвани инструменти, оборудване и предмети от други ферми
 • Не позволявайте на хора, които наскоро са посещавали Турция, да влизат в стопанството и да влизат в контакт с животни.
 • Доставка на животни, продукти и фуражи, да става в съответствие с разпоредбите на действащото национално и общностно законодателство.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук