Нелоялни търговски практики

Директива на ЕС 2019/633, относно нелоялните търговски практики, подкрепя и защитава малките производители и малките и средните предприятия чрез общ подход на държавите-членки на ЕС. Директивата трябва да бъде транспонирана в националното законодателство до 1 май 2021 г,  а през ноември Комисията ще направи първия си доклад за нейното прилагане.

Кои  от нелоялните практики, които ще бъдат забранени след прилагането на директивата:
Търговецът на дребно трябва да плати доставката до 30 дни след доставката на производителя.
Едностранното изменение на договора от страна на търговеца става незаконно, както и анулирането на поръчката за селскостопански хранителни продукти в последния момент.
Търговецът вече няма право да отказва плащане за нетрайни продукти, които са били повредени след получаването им.
Драстично намаляват таксите за рекламни и маркетингови дейности, които се приемат само ако са предвидени в договора със съгласието на двете страни.
Така че тази директива идва да подкрепи и защити малкия производител и малките и средните предприятия чрез общ подход. Това е много важно, това е подход, който се прилага за всички държави-членки

Какви мерки предприемат другите страни? 

  • Испания, която сега иска да измени законодателството си в хранителната верига, като въведе член, който би задължил търговеца да плаща на производителя по-висока цена от тази, която фермерът заплаща за производството на определен продукт.
  • Ясно законодателство срещу формирането на картели
  • Контролът. Това е другата мярка, която ще се наложи. У нас контролът е рядък, а разследванията отнемат години и глобите понякога се анулират в съда. Например в Западна Европа през последните 5 години са наложени десетки глоби с огромни суми на търговците на дребно, които са признати за виновни за нелоялни практики по отношение на доставчика. Само Франция е дала санкции от 350 милиона евро през миналата година. Санкционирането на търговците на дребно не трябва да се превръща в правило. Защото целта на Съюза и всяка държава-членка е да създадат повече прозрачност в отношенията производител-дистрибутор..
  • Франция, която позволи на малките фермери да се реорганизират, за да се наложат в отношенията с търговците на дребно. Също така установи формула за изчисляване на цената на храната, като взема предвид: консумираната енергия, заплатите и т.н., за да се установи справедлива базова цена, която трябва да се плати на производителя. Повишаване на осведомеността, така че на потребителско ниво да се знае точно колко от цената на даден продукт принадлежи на земеделския производител, защото той трябва да бъде надлежно възнаграден.

    ЕК

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук