Науката , животновъдството и надеждите

Ovce-kozi.com: През последните години определено може да се каже, че науката е длъжник на животновъдите. Много от най-важните въпроси във фермите се решаваха от фирмите или асоциациите. Науката сякаш не можеше да намери мястото си.
Преди няколко дена това обаче се случи. Стартира научната програма „Интелигентно животновъдство”. Това е четиригодишна програма, с цел предоставяне на животновъдите иновативни методи за ефективно животновъдство. Тя ще бъде реализирана изцяло от нашите институти имащи отношение към животновъдството.

Запознавайки се с планираните дванадесет работни пакета, които трябва да се разработят, става ясно, че имаме голямо изоставане от съвременното животновъдство. Интересното е тези пакети за разработване по поръчка на фермерите ли са или са кабинетни предложения. Планираната сума от 4.5 милиона лева е изключително малка за да се реализира успешно проектът и този ресурс би трябвало да се увеличи. Животновъдите ще наблюдават работата на проекта, защото резултатите ще използват в своята бъдеща работа. Ще бъде добре, изпълнителите да организират срещи с фермерите и вземат тяхното мнение относно детайлите в пакетите.

На 17-ти март 2021 г. с официалните подписи на министъра на образованието и науката на РБългария – г-н Красимир Вълчев и ректора на Тракийски университет – доц. д-р Добри Ярков се даде официален старт на Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ – ИНТЕ-ЖИВО, финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН).

Тракийски университет оглавява консорциум, съставляван от водещи академични институции в България:

* Аграрен университет – Пловдив;
* Технически университет – София;
* Русенски университет “Ангел Кънчев”;
* Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН;
* Институт по механика – БАН;
* Институт по биология и имунология на размножаването “Акад. Кирил Братанов”(ИБИР–БАН);
* Селскостопанска академия – ССА.

Продължителността на Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ – ИНТЕ-ЖИВО е четири години, с общ бюджет 4 500 000 лв.

Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдното направление на иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда.

Основните дейности и задачи са планирани логически в 12 работни пакета:

*Работен пакет 1: Роботизирани системи за доене – Създаване на системи за автоматичното доене на крави и приложение на роботи в различни процеси на животновъдството.

*Работен пакет 2: Роботизирани системи и форми за отглеждане на животни – Автоматично хранене, поене, почистване и дезинфекция на помещенията, автоматично претегляне и преброяване на животните и др.

*Работен Пакет 3: Интелигентни системи за осигуряване на генетичен прогрес – Системи за геномна оценка. Системи за сексиране на семенна течност. Създаване на технология за производство на сексирани ембриони.

*Работен пакет 4: Интелигентни системи за наблюдение и анализ на продуктивността на пасища и ливади – стационарни и мобилни сензорни комплекси за пробовземане и наблюдение на параметрите на почвата и тревостоя, компютърно зрение и дистанционни методи за получаване на информация относно състоянието и качествата на растителната маса.

*Работен пакет 5: Кибер-физични системи за мониторинг – включващи IoT устройства и сензорни системи за мониторинг на заобикаляща среда, здравето, растежа, поведението, репродукцията, емоциите и стреса на животните, както и GPS маркиране за следене и броене на животните.

*Работен пакет 6: Кибер-физични системи за интелигентно управление на комплексите за отглеждане на животни – включващи IoT устройства и сензорни системи за контролиране на влажност, температура, вентилация, осветеност, запрашеност, ниво на въглероден двуокис и други параметри.

*Работен пакет 7: Безпилотни летателни апарати – оборудвани с камери за следене и броене на животните на открито и инфрачервени камери за следене на здравето на животните (следене на температурата).

*Работен пакет 8: Сервизни роботи и дронове за складиране и/или доставка на готова продукция – за управление взаимодействието с клиентите за събиране и доставка на поръчки, което ще оптимизира процеса, ще повиши капацитета и ще намали срока за доставка.

*Работен пакет 9: Управление на складови наличности – храни и течности за животните, хладилни складове за месо и мляко. Обработка и разпределение на доставки.

*Работен пакет 10: ИКТ технологии във финансовата, икономическата и отчетната дейност – оценка на риска, бази данни, комуникации, вътрешна мрежа, интернет.
*Работен пакет 11: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи.

*Работен пакет 12: Интелигентно управление на отпадъците като елемент от кръговата икономика – включващо утилизация на биоразградимите отпадъци, намаляване на екологичното замърсяване и повишаване на енергийната ефективност в животновъдните стопанства.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук