През 2021 г. ще стартират приеми по още 8 мерки и подмерки от ПРСР

0

През 2021 г. ще стартират приеми по още 8 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони, с бюджет от близо 494 млн. евро.
Това бе решено от Комитета за наблюдение на Програмата, който одобри Индикативната й годишна работна програма. Целта е да бъдат подпомогнати земеделските производители, млади и малки земеделски стопани, както и чувствителните сектори.

Графикът предвижда през месец април да  бъдат отворени  приеми по най-атрактивните мерки за земеделците от Програмата, които са с широк набор от подпомагани дейности.  Това са подмерките
4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и
4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Прилагането им ще допринесе за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване на сектора. Основната цел е проектите да бъдат с акцент към инвестиции, свързани с напояване, околна среда /пречиствателни съоръжения/, дигитализация и автоматизиране на производствените процеси.

През септември ще стартират подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и
6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Насочването на средства по тях ще подпомогне земеделските стопани при въвеждането на нови модерни технологии и осигуряване на безопасна работна среда.

До края на годината предстои да бъдат отворени и подмерките
1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване,
16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“,
19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и
19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

Вече са стартирани приеми по подмерките
5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“,
Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение” и
Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“
и по 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук