Помогнете на фермерите!

0

Балканският ”кинжал” –  румънският евродепутат Даниел Буда, отново произнесе реч на трибуната на Европейския парламент в защита на фермерите и започна с думите:            – Помогнете на фермерите. Бюджетът за плащанията на земеделските производители трябва да бъде последователен, за да могат те да издържат на пазара и да се справят с изменението на климата и кризите. Комисията по земеделие към ЕП, категорично се противопоставя на всякакви съкращения в бюджета, разпределени за плащанията на земеделските производители.

Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент прие доклада относно насоките за бюджета за 2022 г. В този доклад, внесохме редица изменения, насочени към засилване  подкрепата за фермерите и стабилността на земеделския бюджет. Комисията се противопоставя на всяко намаляване на бюджета за 2022 г. в селскостопанския сектор, особено с оглед на тежките кризи и нестабилността на цените, пред които е изправен селскостопанският сектор през последните години.

Над 31% от фермите в Европейския съюз са собственост на фермери на възраст над 65 години, а младите фермери представляват само 6% от европейската земеделска общност. Държавите-членки трябва да засилят мерките за подкрепа за младите фермери през 2022 г., предвид несигурната ситуация по отношение на обновяването на поколенията в селскостопанския сектор, което в момента е едно от най-големите предизвикателства за европейското земеделие.
Обърнахме внимание и на явленията на обезлюдяване и застаряването на селското население и на необходимостта от прилагане на правилно финансирани мерки за противодействие на тези явления в средносрочен и дългосрочен план” .

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук