EuroSheep – ЕвроОвце

Кои са EuroSheep и да разкажем малко повече за тях.

EuroSheep ще насърчава прилагането и разпространението на иновативни и най-добри технологии и практики за подобряване на рентабилността на овцете. Тази мрежа е отворена за всички страни, развъждащи овце. По този проект ще бъдат реализирани много национални и транснационални семинари, публикации и събития.

 EuroSheep се финансира (1,99 милиона евро) от изследователската програма на Европейския съюз „Хоризонт 2020“. Този 3-годишен проект, ръководен от Идел (Франция), стартира през януари 2020 г. и ще продължи до декември 2022 г. Осем държави участват в EuroSheep, а именно Ирландия, Обединеното кралство, Испания, Франция, Италия, Унгария, Гърция и Турция и представляват 80% на овцевъдството в Европа. 
Планират се много национални и транснационални семинари, публикации и събития.

Проектът EuroSheep, европейската мрежа за обмен на знания за овцете, ще определи хранителните нужди, контрола на вътрешните паразити, неонаталните болести на агнетата и управлението на хуманното отношение към животните като и основните грижи на професионалистите от сектора на овцете във връзка с храненето и здравето на стадата в Европа и Турция.

Повече от 1200 души от цяла Европа, сред които 730 фермери и скотовъди, 160 техници, 110 ветеринарни лекари, 100 изследователи и учители, изразиха своите нужди и проблеми относно храненето и управлението на здравето на овцете чрез онлайн проучване.

Що се отнася до храненето на агнетата, най-важна необходимост е да се установят цели за растеж преди отбиването. Целта на развитието е да се постигне първото агнене още първата година от живота. Що се отнася до здравето на овцете и възстановяването им, най-важните нужди са контрол на вътрешните паразити, куцота и мастит. В областта на здравето на агнетата основните проблеми са свързани с неонатални заболявания, кокцидиоза и внезапна смърт на агнета.

И накрая, по отношение на управлението, най-търсените нужди са здравният план за стадото и управлението на хуманното отношение към животните, когато са на открито.


Неонатологията е субспециалност на педиатрията, която се занимава с медицински грижи за новородените, по-специално болните или недоносените.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук