Списание „ ВЕТЕРИНАРНА ПРАКТИКА”

Една от малкото организации в България, която има собствено списание е Българския ветеринарен съюз. Това е списанието „Ветеринарна практика”. Едно списание, което трябва да се прочете и след това даде много висока оценка. Четете списание „ВП”

 Българският ветеринарен съюз (БВС) e съсловната организация на ветеринарните лекари в България. Към момента в Българския ветеринарен съюз членуват над 2500 ветеринарни лекари от цялата страна, които са организирани в 28 областни колегии. Ние гарантираме, както здравеопазването на животните, така и здравето на населението, чрез изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите на цялата територия на Република България.
Основните цели на организацията са представителството и защитата на професионалните права на членовете на организацията, защитата на обществения интерес и осъществяването на сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина.

БВС издава собствен печатен орган – списание „Ветеринарна практика”, регистрирано в Националната агенция за международни стандартни номера и е включено в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.
Публикуват се както научни, актуални и приложни статии в направленията ветеринарна медицина и животновъдство, така и ексклузивни интервюта, новини и обзор на събития, свързани с ветеринарномедицинската професия. Научните публикации се рецензират от едни от най-изявените учени у нас и публикациите носят оценъчни точки на авторите им.
Списанието достига до над 8000 читатели и се разпространява до всички държавни институции в 28-те области в страната.

Годишният абонамент е 30 лева.
За информация и абонамент търсете тел: 0882 469 235

 Всички издания се качват и на официалния сайт на БВС (www.bvsbg.com).

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук