Син език- ваксинирането започна

0

През миналата година много от нашите фермери въобще не разбраха, че бяхме блокирани от всички страни от заболяването Син език.
В Гърция, където заболяването влезе първо преди години, сега имаше над 300 първични огнища, подобна бе ситуацията в Македония и Сърбия. Имаше и няколко ферми в Румъния.

У нас се съобщи само за няколко заболявания по диви животни, което си беше и съвсем нормално – те не са ваксинирани.

При овцете и говедата, обаче нямаше нито едно съобщение за заболяване. Това показва, че нашите ветеринари са си свършили добре работата.
Нещо повече.
В продължение на няколко години от Националния съюз на говедовъдите в България-НСГБ сигнализираха, че лятното ваксиниране е във вреда и на животните и на бизнеса на фермерите. Оправданията, че имало обжалване на поръчките  не са извинение. През миналата година, сякаш това се нормализира и ваксинирането се проведе навреме. За тази година нещата стоят по същия начин – ваксината е вече при практикуващите лекари, които са започнали ваксинирането.

БАБХ, съвсем правилно доразви искането на НСГБ, като поиска от  Центъра за оценка на риска по хранителната верига да даде становище за най-подходящия период за извършването на ваксинацията на животните през 2021 г. по отношение на това заболяване. Докладът, бе изготвен в срок от екипа на д-р Георгиев и направените изводи ни казват точно какво трябва да се прави.
Какви са изводите и препоръките в този Доклад.

Изводи и препоръки

Правейки анализ на влиянието на различните фактори, изброени по-горе, би следвало, при определянето на най-подходящия период за започване на ваксинацията за син език за 2021 г., да се вземе под внимание:

  1. Повишаване на средните дневни температури на и по-високи от 10ºС (март – април 2021 г.). С оглед различните температурни разлики в различните региони на България, би било удачно да се започне с ваксинирането първо в южните региони на страната, с оглед по-благоприятните условия за развитието на векторите.
  2. Прилагането на ваксината трябва да завърши поне 21 (три седмици) дни преди активният летеж на съответните вектори.
  3. Възможностите и ресурса на БАБХ да дистрибутира ваксината и на регистрираните ветеринарни лекари да извършат ваксинацията.
  4. В случай на прилагане на други ваксинални схеми с живи ваксини за контрол на заболявания по преживните животни е необходимо ваксинацията за син език да започне поне 28 дни след приключване на последната ваксинация с жива ваксина.
  5. При извършването на ваксинация на преживните животни следва да се има предвид , че наличието на колострални антитела пречи на имунизацията на ваксината при новороденото за повече от 3 месеца след раждането, докато минималното време след ваксинация на животно, което да се счита за имунно, може да бъде до 48 дни.
  6. Вземайки под внимание жизненият цикъл на векторите, температурите при които започват да стават активни и времето за изграждане на активен имунитетът при говедата и овцете препоръчваме ваксинацията през 2021г. да започне най- късно в първата половина на м. февруари 2021г. K най подходящ о време за започване на ваксинацията за Южна България е началото на март, а за Северна – втората половина на м. март 2021г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук