КОПИТЕН ГНИЛЕЦ ПРИ овцете

0

 Водещо място в инфекциозната патология при овцете заема копитният гнилец. Той има широко разпространение в стопанствата и нанася значителни икономически загуби. Млечната продукция спада с около 20%, вълнодобива спада с около 25% и влошено качество, изоставане в растежа и развитието, принудително клане на болните, раждане на нежизнеспособни приплоди, разход на много финансови средства.
В неблагополучните по отношение на копитният гнилец стада, заболеваемостта е от 10 до 30%, а в отделни ферми – повече от 50%.
Обикновено заболяването се проявява през есенно–зимния и зимно–пролетния сезон. Съществена роля като източник на инфекцията играят болните овце, като в заболелите копита на животните причинителят на заболяването запазва жизнеността от 1,5 до 3 години.
Голямо значение за възникването и разпространението на копитният гнилец при овцете имат предразполагащите условия: животните се държат продължително време във влажни и нехигиенични обори, пасат в мучурливи пасища, травматизират се и се нараняват при движение по каменисти места, стърнища и тръни.Често при продължителен оборен режим настъпва неправилно израстване на копитото,появяват се пукнатини по него и нараняване по време на неправилно подрязване.
При комплексното и постоянно въздействие на тези фактори при наличието на масово заразоносителство и инфектиране на околната среда,заболяването приема стационарен характер на проявяване.
Предразполагащи условия,които водят до намаляване на общата и локалната резистентност на животните е грешки в гледането, храненето и експлоатацията на животните – храненето с недостатъчен и некачествен фураж с недостиг на витамини, макро – и микроелементи, поддържащи непропускливостта на епитела и здравината на копитния рог/витамин А и С,калций,фосфор,сяра и др./. Заболяването може да се появи във всяко стопанство,в което се създават условия за намалена резистентност и без инфекцията да се внася отвън.Отначало заболяват единични животни,но по–късно се обхващат и другите.Широкото разпространение се дължи не само на въздействието на неблагоприятните фактори,но и на повишената вирулентност на причинителите след многократно препасирване.
С това може да се обяснят случаите на масово и едновременно заболяване на здрави овце,шилета и агнета,когато се вкарват в заразени помещения или се съберат с болни животни.В такива случаи заболеваемостта достига до 90–100%,а едновременно с това се повишава и смъртността.
Д-р Стойчев

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук