Странични продукти за овцете

време за прочит: 2 минута

Използването на странични продукти няма отрицателни ефекти при храненето на дребните преживни животни.

Агроиндустриалните странични продукти, генерирани по време на преработката на храни, представляват сериозна заплаха за околната среда, когато в крайна сметка се натрупват като отпадъци.

Рециклирането им за хранене на добитъка, би спомогнало за намаляване на проблема. Освен това, тези странични продукти могат да подобрят здравето на животните и качеството на месото и млякото, получено от тях, тъй като някои са богати на биоактивни съединения.

Изследователи от Политехническия университет в Мадрид (UPM) работят върху получаването на практическа информация за улесняване на тази алтернатива в случая на дребни преживни животни като овце и кози.

Испания е втория по големина европейски производител на плодове и зеленчуци и първият износител на тези продукти, което прави сегмента на плодовете и зеленчуците най-важен в националния селскостопански сектор. Непрекъснатата му дейност генерира голямо количество растителни отпадъци, много от които със значително хранително съдържание, въпреки, че имат и голям потенциал за замърсяването. Поради всички тези причини, компаниите полагат усилия да намерят начини да използват тези отпадъци.

Изследването е проведено върху угояването на агнета и млечни кози.
„Използването на агроиндустриални странични продукти в храните за животни се увеличава в световен мащаб, не само поради високата цена на конвенционалните суровини, но и поради голямото замърсяване, причинено от тяхното натрупване. Освен това, местната употреба намалява въглеродният отпечатък върху животинските продукти и тъй като повечето от тях не се използват в човешката храна, те не се конкурират директно с тях“ – обяснява Долорес Каро, професор в Агрономическо, хранително и биосистемно инженерство, който отговаря за проекта.

Когато прави преглед на работата, извършена в тази област, Каро споменава две скорошни проучвания, които са изследвали страничните продукти, генерирани в три много мощни сектора в района на Средиземно море. Изследователите на проекта оцениха ефекта от частичното заместване на суровините от фуражи, богати на зърнени култури, с разтворими зърна от производството на биогорива, дехидратирана цитрусова каша и маслинови кюспета. От последните два странични продукта, богати на полифеноли, се очакваше особено, че те ще подобрят качеството на животинските продукти, както и здравето на самия добитък.

С тези фуражи са угоявани агнета и млечни кози. Резултатите, получени от изследователите, показват, че въвеждането на странични продукти (в процент от 18% в случая на първите два и 8% в третия) не е имало отрицателен ефект върху консумацията на фуража, производителността и здравето на животните.

Всичко това с намаляване на дела на съставките, които могат да се използват при храненето на хората (64,4% срещу 38,7%) и по-ниски разходи за фураж.
Прогнозите за подобряване на продуктите също бяха изпълнени, не само чрез модифициране на съдържанието на мастни киселини в месото на агнетата и млякото на козите към по-здравословен профил, но и чрез удължаване на полезния живот на овчето месо .

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук