Анализа: Месо – ноември 2020 г

0

Анализа за производството на продукти от червени меса за месец ноември 2020 година, е лесен, защото промените от предходния месец са незабележими, както и обработените количества месо. Към това се добавя и оскъдната информация която имаме.

През ноември 2020 г са заклани 3450 бр говеда от всички категории, което е с 290 бр говеда повече, от октомври и 960 бр в повече от октомври 2019 г.

Като цяло, за периода януари – ноември, 2020 г са заклани и обработени 3220 бр. говеда в повече от 2019 г.
Това се дължи при всички случаи на изискването на интервенциите за месодайни крави за представяне документи за заклани говеда.
Общият брой заклани говеда до края на ноември 2020 г е едва 27 380 броя, което е възможно най-ниското постижение. Все пак отглеждаме над 300 000 бр крави и 500 000 говеда.

За съжаление, статистиката продължава да ни дава на един ред закланите ДПЖ, биволи и коне. Въпреки това могат да се направят някакви изводи за месопроизводството от тези категории животни.

През октомври са заклани 5670 бр агнета, овце, кози и биволи, което си е повече от скромно. В сравнение с октомври 2019 г обаче броят на закланите животни е с 610 по-малко.
До края на ноември са заклани от тези категории 217 520 бр животни, при 256 350 бр. за 2019 г.

Полученото и преработено месо от наши животни в предприятията е 64 735 т, срещу 78 438 т през 2019 г. Тук трябва да се има в предвид, че изоставането се дължи най-вече на свинското месо поради заболяването от АЧС, което сега дава своите негативни резултати.

Независимо,че цифрите са малко могат да се направят и изводи:

  • Намалено е производството на месо от дейността на кланиците за 2020 г.
  • Съответно, намалено и предлагането на месо на пазара. Тази промишленост, която е официална за страната осигурява едва 9.2 кг месо за единадесетте месеца на 2020 г. Тук не влизат количествата меса, използвани за храна на фермерските домакинства и продажби от фермата и около фермата.
  • След приключване на годината, задължителен анализ по детайли относно производството на месо.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук