Хранене на агнета, шилета и овце за угояване.

време за четене: 2,5 минути

При угояване за бяло месо се използват агнета с високи растежни способности, в продължение на 7-10 седмици при достигане на 25кг ж.т. Единствената храна е млякото или млекозаместителя, като дневния разход на сух млекозаместител средно за периода на угояване е 1кг.
Интензивно угояване на агнета продължава 60-90 дни. Концентрацията на енергия в дажбата има голямо значение за получаването на висок прираст. Необходимо е да се осигури приблизително 1КЕР в 1кг сухо вещество. Делът на сеното в сухото вещество при висококонцентратен тип дажба, трябва да бъде 20-25%. Необходимо е да се осигури съотношение Са : Р около 2:1 за да се избегне опасността от уролитиаза.
Полуинтензивното угояване може да продължи няколко месеца и да се използват по-евтини фуражи като силаж и паша, последвана от интензивно доугояване.
Царевичния силаж се приема добре от агнетата над 20кг живо тегло и може да служи като основен фураж за угояване. Силажът се изхранва на воля през целия период на угояване, като се регулира само количеството на концентрирания фураж.
Изхранването на целодажбени смески има редица предимства , като точно регулиране на съотношението между отделните компоннти , контрол на храненето и лесно прилагане на хранене на воля.
Пасищното угояване на шилетата се провежда на подходящи пасища с добър тревен състав. При засушаване през лятото може да се извършва подхранване със зелен фураж. Без подхранване с концентрат, среднодневния прираст е нисък 100-120г и угояването продължава 5-6 месеца като клането в зависимост от породата се извършва на 30-40кг живо тегло.
Комбинираното угояване е със същата продължителност, както пасищното , но освен паша шилетата получават 200-400г концентрат дневно. При това угояване ср.дн.пр. е 150-180г. В края на пасищния период се извършва интензивно оборно доугояване в продължение на 1-2 месеца, което се извършва с дажби , аналогични на тези при интензивно угояване.
Бракуваните от разплод овце които са в лошо телесно състояние , се подлагат на угояване в продължение на 2-3 месеца. Може да се използват евтини фуражи . Добри резултати се получават при доугояване с царевичен силаж и 0.3кг белтъчен концентрат.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук