Ниво на вакума, при доене на кози

Време за прочит: две минути

Влиянието на нивото на вакум върху състоянието на цицките на козата и броя на соматичните клетки, са много важни въпроси при доенето на козите.

Настройките на доилната инсталация са решаващи фактори за влияние върху производството на млякото, доенето и състоянието на цицките. Скорошно проучване, на изследователи от Миланския университет (Италия), беше реализирано за да се прецени дали различните нива на вакум, прилагани по време на доенето на кози, могат да повлияят на емисиите на мляко, вакуумната стабилност и здравето на цицките.

В експерименталната ферма на университета 29 млечни кози са доени веднъж дневно, като се тестват три различни нива на вакум при доенето (30, 36 и 42 kPa).

Изследването е разделено на четири периода, като вакума се променя всяка седмица. Измерванията на млечния поток са направени с помощта на устройства Lactocorder (приблизително 700 наблюдения), а да се провери стабилността на вакума, устройствата Vadia са използвани за събиране на общо 220 криви на вакум. Размерите на цицките, преди и след доенето се измерват веднъж седмично. Класификацията на формите им, се основава на връзката между диаметър и дължина преди доенето.

Кривите на потока на млякото са повлияни от нивото на вакум при доене. Най-високите пикови и средни стойности на потока на мляко са регистрирани при най-високо ниво на вакум. Нивото на вакума повлиява на процента отделено мляко през първите три минути на доене; по-специално, използвайки най-високото ниво на вакумно доене, 92,5% от млякото се отделя през първите три минути.

Не са открити разлики в общото производство на мляко и в броя на соматичните клетки, използвайки различни нива на вакум.
Тестваните най-високи и най-ниски нива на вакум (42 и 30 kPa) предизвикват по-очевидни промени в размерите на цицките преди и след доене в сравнение със средния вакум (36 kPa).

В заключение, средното ниво на вакум от 36 kPa изглежда по-малко стресиращо за тъканите на цицките и по-ефективно по отношение на работата при доене, отколкото екстремните нива на вакум.
Статията е публикувана в научното списание Small Ruminant Research и е подписана от следните автори: M. Zucali, A. Tamburini, A. Sandrucci, G. Gislon.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук