Анализ: Производство мляко – 2020 г

Публикувани са данните за производството на мляко от всички видове животни отглеждани в страната – крави, биволици, овце – майки и кози майки.

В началото на отчетната година се стартира с 215 000 крави за мляко, 11 400 биволици, 950 000 овце майки за мляко и 193 000 бр. кози майки.

В крайна сметка от тези животни през 2020 г е получено всичко 713 658 т мляко в т.ч 675 023 т краве мляко. С други думи от останалите три вида животни е получено едва 38 635т мляко.
Все пак положителното, ако трябва да се сметне за такова, е увеличението на тези млека с 433 т в сравнение с 2019 г. Увеличеното производство на краве мляко през 2020 г в сравнение с преходната година е 35 440 т.
Независимо че, съгласно САРА, имаме приходи от износ на млечни продукти за над 200 млн. лева, с това производство на суровина, за износ на млечни продукти само може да си говорим.

Интересни са цифрите за производството на краве мляко през месец декември на 2020 г. Имаме произведено за месеца 50 442 т мляко, което е в повече с 966 т в сравнение с ноември. Наистина през декември климатичните условия бяха добри, но вече се чувстваше увеличението на фуражите. Отдаваме го най-вече на по-големия брой отелени крави, защото много стопани управляват отелването, като искат през месеците в началото на годината да имат п- голям брой отелвания.

Млекопреработвателните предприятия са обработили горепосоченото мляко, като са произвеждали млечни продукти в количества изисквани от пазара. Както и през 2019 г най-голямо е производството на сирене, кисело мляко и прясно мляко.

През 2020 г е произведено в повече 6380 кг сирене в сравнение с 2019 г. Разликите при производството на масло, прясно мляко, кисело мляко и мляко с добавки за двете сравняеми години не са големи.

Производството на имитиращи сирена за 2020 г е 13 893т, което е с 2127 т в повече от 2019 г. и 2389 т в повече от 2018 г.

Годината завършихме с 2872 ферми, които са участвали в модул мляко през декември. В тези ферми са проверени 167 877 бр крави.

Последните два месеца се характеризират с лош климат през втората половина на януари и увеличение цените на фуражите от месец ноември.

Какви изводи могат да се направят.
– Както и в ЕС, през миналата година имаме увеличение на преработеното краве мляко.
– Изключително скромни количества мляко преработено мляко от овцете, козите и биволите.
– Малко производство на млечни продукти и невъзможност за по-големи количества продукти за износ.
– Нашият пазар ще е достатъчен да реализира производството на млечни продукти, но се иска и подобряване още на качеството. Не можеш да накараш никой да купува нещо с ниско качество, дори произведено у нас и на атрактивни цени.
– Производството на мляко ще намалее поради високия скок на цената на фуражите и съответно отговора на фермерите ще бъде намалявана на дажбите и качеството им, което ще се отрази на производството. Възстановяването в такива случаи е бавен и продължителен процес и много пъти фатален за много крави.
– Даденото подпомагане под формата на де минимис и субсидиите по мерките са дадени, но вече свършиха и фермерите ще изпаднат в икономическа криза.
– Не се очертава подпомагане през следващите месеци.
Необходим е веднага анализ на ситуацията и дебат с фермерите по въпроса с иззимуване на животните е идващите най „гладни” месеци.

Ovce & Kozi.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук