ЕК: Подпомагане ще има до 31.12.2021 г

0

На Последния Съвет по животновъдство, бе обсъдено как по най-правилния начин да се разпределят останалите за годината /2020/ планувани средства и помогне на рисковите сектори. В момента такъв е сектор животновъдство, където фуражите и то тези, от които зависи количеството и качеството на млякото, се увеличиха с десетки проценти. Става дума за шротове, царевицата, протеините. Поддържащите  фуражи – сено и слама, също вървят нагоре.

В тази връзка се внесоха  две декларации от НСГБ и СЖБ, но им бе отговорено от министъра, че ще има подобно подпомагане, но след взето Решение от ЕК. Вероятно и комисията е непрекъснато атакувана за оказване на помощ на рисковите сектори и не закъсня с отговора.

ЕК Реши да удължи до 31 декември 2021 г. временната рамка за мерки за държавна помощ, приета на 19 март 2020 г. в подкрепа на икономиката в контекста на пандемията. Комисията също така реши да разшири обхвата на временната рамка, като увеличи таваните, определени в нея, и като направи възможно някои възстановими инструменти да бъдат преобразувани в директни безвъзмездни средства до края на следващата година, се казва в съобщение за пресата.

Що се отнася до ограничените размери на помощта, предоставена съгласно временната рамка, предходните тавани за предприятие всъщност се удвояват (като се отчита наличието на помощ de minimis).

Новите тавани са 225 000 EUR /предприятие, извършващо първично производство на селскостопански продукти (преди 100 000 EUR),
– 270 000 EUR /предприятие, работещо в сектора на рибарството и аквакултурите (преди 120 000 EUR) и
– 1, 8 милиона EUR /предприятие действащи във всички останали сектори (преди 800 000 EUR).

Както и преди, те могат да се комбинират спомощ de minimis до 200 000 EUR / предприятие (до 30 000 EUR / предприятие, извършващо дейност в сектора на рибарството и аквакултурите и до 25 000 EUR / предприятие, работещо в селскостопанския сектор) за период от три финансови години, при спазване на на съответните изисквания de minimis.

За предприятията, особено засегнати от коронавирусната криза, със загуби на приходи от поне 30% през допустимия период в сравнение със същия период на 2019 г., държавата може да допринесе за дела на фиксираните разходи на бенефициерите, които не са покрити от приходи. милиона / предприятие (преди 3 милиона евро).

Комисията също така ще позволи на държавите-членки до 31 декември 2022 г. да преобразуват възстановими форми на помощ (гаранции, заеми, възстановими аванси), предоставени съгласно тази рамка, в други форми на помощ, като директни безвъзмездни средства, при условие че е изпълнено условията, посочени във временната рамка. По принцип такова преобразуване не може да надвишава новите тавани на помощта (225 000 EUR / предприятие, работещо в първичното производство на селскостопански продукти, 270 000 EUR / предприятие, работещо в сектора на рибарството и аквакултурите; и 1,8 милиона EUR / компания, работещо във всички други сектори).

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук