“ХЛ-ТопМикс” оод / Правилният подход при хранене на агнета гарантира висок прираст. (СХЕМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ)

0

Възрастта, на която се отбиват агнетата у нас, варира от 45 до 60 дневна възраст. В последните няколко години започна да се прилага един позабравен метод от миналото, при който агнетата се отделят до 24-ия час след раждането им и се хранят с млекозаместител. В България са малко овцефермите, където агнетата се отбиват на 20-25 дневна възраст, като още от ранна възраст животните се приучват да консумират сухи фуражи.

През периода на бозаене основната храна на агнетата е майчиното мляко или млекозаместителя (ако агнетата са отделени до 24-ия час след раждането им), като животните приемат минимални количества сухи фуражи (сено, зърнени или комбинирани фуражи). Причината е, че прекалено късно се правят криповете (място, до което имат достъп само агнетата) и работният персонал обръща прекалено малко внимание на приучването на агнетата да консумират сухи фуражи от ранна възраст. Необходима е подготовка за периода, в който агнетата трябва да се отбият от майките или да се преустанови храненето им с млекозаместител.

Основни прилагани методи на изхранване на отбитите животни

След отбиването на агнетата, основните фуражи за храненето на вече отбитите животни са: зърнените фуражи (царевица, ечемик и пшеница), комбинираните фуражи и люцерновото или ливадното сено. Основните комбинации на хранене са:

  1. Зърнени фуражи + люцерново или ливадно сено – недостатъкът е, че агнетата приемат в големи количества зърнени фуражи, които са носител само на енергия и в малки количества люцерново или ливадно сено.
  2. Зърнени фуражи + комбинирани фуражи + люцерново или ливадно сено – в тази комбинация прекалено се увеличава приемът на енергия – в комбинираните фуражи се съдържа голям процент зърнени фуражи.
  3. Комбинирани фуражи + люцерново или ливадно сено – с цел да се намалят разходите, много често се закупуват комбинирани фуражи с ниско съдържание на суров протеин.

Недостатъците в храненето – причина за ниския средно дневен прираст

Недостатъците в храненето са причина за ниския средно дневен прираст, лошото развитие на агнетата и невъзможността за планиране и висок разход на фураж за 1кг прираст. Ниската рентабилност на животните е следствие на това, че не могат да бъдат задоволени потребностите им от протеин, витамини, макро- и микроелементи. Едно от правилата, което трябва да се спазва при храненето на подрастващите е, че животните трябва да получават един и същи фураж, както през периода на приучване, така и след отбиването им.

През последните години у нас бяха изведени редица проучвания, чрез които бе  установено безпроблемното изхранване на агнета с гранулирани протеинови концентрати. Такъв протеинов концентрат е продуктът ProteMix® за агнета, който се произвежда в България и се предлага от  Българско-немската компания HL-TopMix.

 Какво представлява протеиновият концентрат ProteMix® за агнета, подпомагащ правилното им развитие?

 Това е гранулиран продукт с отлични вкусови качества и комбинация от правилно балансирани протеинови фуражи, който осигурява незаменимите аминокиселини (лизин и метионин) – елементи, жизнено необходими за растежа и развитието на агнетата.

Използването на ProteMix® за агнета е подходящо за овцеферми, в които има собствено зърнопроизводство. ProteMix® се изхранва на воля, (остатъкът в хранилките на следващият ден трябва да е 5 – 10% от заложеното), като в хранилката може да се поставя отделно от зърнените фуражи или в смес с тях. Агнетата имат избирателна способност и сами си регулират консумацията и нуждите от протеин и енергия, което е предпоставка за правилното им развитие.

Продуктът ProteMix® е прецизно разработен така, че да задоволява потребностите на животните с витамини, макро- и микроелементи и сяросъдържащи аминокиселини, което е предпоставка за  оптималния прираст на животните и рентабилност за фермата.

Схеми за хранене на агнетата – улесняват правилното хранене на агнетата

 За улеснение на фермерите специалистите от компанията HL-TopMix са  разработели схеми за хранене на агнетата от отбиването им до достигане на 32 кг. жива маса. (Табл. 1, 2 и 3)Какво гарантира използването на продукта ProteMix® за агнета?

– Безпроблемно отбиване на агнетата;
– Оптимален средно дневен прираст;
– Правилен растеж и развитие на агнетата;
– Планиране на възрастта до достигне на желаната жива маса;
– Нисък разход на фураж за 1 кг. прираст.

Потърсете най-изгодните и работещи продукти за вашата овцеферма на

www.hl-topmix.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук