Печалбата от овчето мляко

0

Време за прочит: 1 минути

 Повишеното производство на мляко е решаващо за рентабилността в овце-фермите.

Контролът върху разходите, свързани с производството на мляко, е от съществено значение за постигане на рентабилност във фермите. 

В това проучване, проведено с данни от финансовата 2019 г., участват стада от породите  Асаф, Лакон, Мачега и Latxa.

Общите разходи на анализираните ферми включват ефективни, не ефективни и алтернативни разходи. Фермите отглеждащи автохтонни породи имат разходи от 1.04 евро за килограм мляко. Във ферма със специализирани в производството на мляко овце, общите разходи имат стойности под 0.65 евро за килограм. Следователно намаляването на разходите за литър мляко се постига, чрез увеличаване на производството на мляко във фермите.

Що се отнася до рентабилността, за финансовата 2019 година всички анализирани типични ферми представиха печалби според оперативната сметка (включително преки отделени плащания), със стойности, които варираха между 4,6 евроцента за килограм до 36.5 цента при овцете от породата Latxa.

При сценарий, при който се изключват отделени преки плащания, четири от петте типични анализирани ферми представят печалби според оперативната сметка със стойности, които варират между 7,4 до 21.3 евроцента за кг. Една от изследваните ферми е завършила на загуба. При още по-неблагоприятен сценарий, при който се изключват отделените преки плащания и се включват алтернативните разходи за семеен труд, само ферми със специализирани породи за производство на мляко имат печалба с цифри между  0. 18 и 0.21 евроцента за килограм мляко.

Източник: Rengrati

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук