Вести от Гърция: за какво ще получат пари фермерите

0

Време за прочит: 4 минути

Във всички страни на ЕС кипи трескава работа по изчистване нещата около подпомагането на ЗП. Всяка страна си определя какво ще инвестира, в какъв мащаб и какви средства ще се отпуснат за подпомагането. Какво е отработено съвместно от администрацията и фермерите.

Ще бъде обявена Мярка 4.1.2 „Планове за подобряване на новите напоителни системи“ с бюджет от 35 милиона евро, Мярка 2 „Земеделски консултанти“ от 40 милиона евро и Мярка 16 “Сътрудничество” с бюджет от 45 милиона евро. Общо 120 милиона евро в първичния сектор за изпълнение на инвестиции от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Според министерското решение помощта ще достигне сумата от 410 евро на декар за капково напояване, до 6000 евро за петролни генератори, докато максималните допустими разходи за сондажи достигат 2800 евро + 96,5 евро / метъра за фотоволтаици до 3100 евро на kW.

Размерът на субсидията започва от 50% и достига до 80% от разходите за физически лица и 85% за колективни схеми, в зависимост от региона, в който се правят инвестициите. Допустимите разходи включват закупуването, транспортирането и инсталирането на ново механично и друго оборудване за пестене на вода.

Какво може да се направи по мярката за напояването, което е изключително за гръцките фермери, особено сега ,след промяната на климата.

Напоителни системи:

а) капково напояване

б) микрополиване (фиксирани микропръскачки за местно напояване с ниско ниво).

  • Резервоари до 500 кв.м. (като пластмаса, метал и др.), които не изискват изкопи или естествени насипи на почвата, за да обслужват напоителните системи на фермата.
  • Механично и друго оборудване (като транспортни тръбопроводи), предназначено да използва повторно водата за напояване (например биологично пречистване).
  • Прецизно земеделие: Индикативно включва разходи за закупуване и инсталиране на компютър и софтуер за управление на селското стопанство, мрежа за метеорологични данни, инсталиране на структурирано окабеляване или безжична мрежа, анализ на почвата и др.

По отношение на инвестициите в подобрения на земята помощта  се отнасят до:

  1. Сондажи и кладенци изключително за напояване, включително тяхното оборудване (напр. Тръбопроводи, помпа, генератор, електрическо табло, водомер) и необходимата сградна инфраструктура (например малка помпена станция).
  2. Индивидуално оборудване за модернизация на съществуващи сондажи / кладенци (ориентировъчно: смяна на помпа, генератор, електрическо табло, монтаж на водомер).
  3. Резервоари (земни, метални и др.), Които изискват изкопи или насипи от естествена почва и служат за съхранение на дъждовна вода (дъждовна вода), за да обслужват напоителните системи на фермата.

Бенефициенти на помощта са публични, частни субекти или техните консорциуми, които работят в селските райони и са избрани чрез състезателен процес в съответствие с настоящата институционална рамка. 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук