Анализ мляко – ноември 2020 г

0

Време за прочит: 3 минути

За периода януари – ноември 2020 г у нас е влязло в мандрите и е преработено 663 644 т мляко от всички видове животни които се доят у нас- крави, биволи, овце и кози.
Към доящите се животни спада и едно стадо от магарици, отглеждано близо до гр. Сливен, но млякото им не влиза в предприятията. Смятаме, че на всички е ясно, че анализа ще бъде само за млякото, което е влязло в млекопреработвателните предприятия – наше производство съпроводено със съответните документи за произход и продажба.

Преработеното мляко за тези 11 месеца е с 35 268 т в повече от миналата година. Само краве мляко за този период е преработено 625 885 т, което е в повече с 35 019 т в повече от миналата година. От тези цифри става ясно, че основно увеличение имаме при кравето мляко, докато при останалите доящи се животни увеличението е само 249 т.
От биволите, овцете и козите в мандрите са влезли едва 37 759 т мляко. Тези количества са минимални на фона на милион и половина овце-майки и кози и още 11 500 бр биволици.

Овцевъдите, изтъкват като причина за малкото производство на мляко, ниските изкупни цени и не вземането на млякото от всички ферми. Няма начин, когато фермера иска мандрата да отиде да му вземе млякото. Освен това не е рентабилно на мандрите да ходят до фермите за 20 кг мляко.
Цената на овчето мляко през миналата година беше по-добра от 2019 г и много добра за тези, които произведоха в мляко в по-големи количества. Имаше и цена, която стигна 1.50 лв за кг.

От ситуацията става ясно, че в сектора овцевъдство по отношение на производството нещо не е наред. Не може да се чака да се продадат агнетата и тогава да почне доенето. Това не е нормално, за едно млечно овцевъдство. Сигнала тази година от мандрите е – дайте ни повече и качествено овче мляко, а ние ще ви го платим добре.

През м. ноември 2020 г. са преработени 50 740 т краве мляко. Това е с близо 3000 т по-малко от октомври. Това е и месеца с най-малко произведено мляко през годината. Пикът на производството е май, с произведени 64 899 т мляко, след което имаме намаление с 2-3000 т всеки следващ месец.

Анализът показва, че въпреки по-големият брой отелвания през пролетта и върхов пик обикновено през май, не може да се задържи производството на мляко, което отдавам на две причини.
– Едната е от много години насам. Обикновено през юни започва усилената кърска работа и повечето фермери отдават енергията си именно по прибирането на реколтата и поливането и оставят фермите на самотек.
– Другата причина, която още не можем да осъзнаем, че ще бъде важен фактор и занапред промяната на климата, вървящ към затопляне още от месец май. Много от фермите ни не са готови за предизвикателството на горещините. Лъжат се с някави псевдо пасища, които изцеждат и последните капки мляко. Това не е навсякъде, но е факт.
В тази връзка съм виждал как в най-горещите месеци кравите отиват на пасището което е на 4 км от стопанския двор. В 12 на обяд отново 4 км обратно да се напоят животните в стопанския двор. В 14 часа отново 4 км до пасището и в 18 часа 4 км обратно за да бъдат издоени. Нормално е да няма мляко.

При производството на млечни продукти е съвсем нормално, то да намалее през ноември, щом има и по-малко преработено мляко. Най-значително е намалението при производството на сирене, с минус 617 т и заквасеното мляко с минус 1338 т. Увеличение има при прясното пакетирано мляко с 651 т и при прясното мляко за пиене с добавки с плюс 140 т.

Злободневните имитиращи продукти за ноември, са 1129 т което е със 150 т по-малко от октомври. Производството на такива продукти през месеците на годината се движи от 911 т до максимум през август 1390 т.

От цифрите, с които се разполага, може да се направят следните изводи:

  • Производството на кравето мляко ще бъде по-голямо през 2020 г в сравнение с 2019 г
  • През 2021 г ще има намаляване на производството, дължащо се на закриването на доста ферми, увеличаване цените на фуражите и липсата на готовност да се посрещне глобалното затопляне.
  • Цената на суровото мляко ще се запази, с вероятност ход нагоре
  • Производството на биволско, овче и козе мляко, през 2020 г ще е колкото през 2019 година. Тези количества млека са изключително малко, да не казвам не отговарящи на големите претенции на овцевъдите.
  • Организацията на производството в овцевъдството не е добра и трябва да се работи в това отношение съвместно с млекопреработвателите.

Във връзка с направените изводи, НСГБ преди месец излезе със становище за вземане мерки по отношение проблема с изхранването на животните и оборудването на фермите със съоръжения за намаляване влиянието на затоплянето. Към това може да се прибави и новото предизвикателство – въглеродните емисии, за които също ще има доста изисквания.

За анализа е използвана справката на Агростатистика, която прилагаме към материала.

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук