Интервенция – Хуманно отношение към животните

Михаил Михайлов

Михаил Михайлов: – Преди да започна по същество, искам да кажа на нашите животновъди и общество, че дебата за новите неща в нашето земеделие се води абсолютно прозрачно. Допуснатите пропуски в началото са напълно изчистени. Браншовите организации получават предварително и навреме материалите, които ще се разглеждат. По време на заседанията, водещите дават думата на всеки желаещ да се изкаже без да го прекъсват. Протоколът се води коректно и изпратените от нас писма се разглеждат също и се публикуват в страницата на съответната Интервенция.
Ако трябва да питате мен, за активността на фермерите, ще кажа, че тя е слаба, да не кажа – незабележима. В момента румънските фермери отново искат да излизат на ”барикадите”, защото получават малко и оскъдна информация, какво се случва по време на техните съвещанията.

В едно друго мое изказване писах, че не харесвам думата интервенция.
/Чужда намеса, обикновено въоръжена, във вътрешните работи на една държава/ – но при малката активност на фермерите, когато се определя пътят, по който ще трябва да минат през следващите години, може би тази дума е най-точна, защото парите от ЕС трябва да се заслужат и контролират.

На всички е ясно, че средствата по Хуманното отношение към животните не се дават бадева /даром/, а трябва да се изпълни нещо, за да се получат. За тази работа си има Наредби, изпълнители, контрольори и финансиране. Нещото са направените допълнителни разходи, заради доброволно поети ангажименти при отглеждане на ЕПЖ и ДПЖ от фермерите. Разходите се правят, за да се надхвърлят съществуващите стандарти за условията на отглеждане на животните.

Какво предложи Министерството за новия период. На практика ангажиментите са същите, както досега.

  1. Осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните;
    2. Осигуряване на свободно отглеждане на открито.

За размера на ставката нямаше предложение да върви нагоре, макар, че сегашната ставка е определена преди поне четири години при едни съвсем други условия и цени за разходите.

Съвсем нормално бе бранша да реагира адекватно. НОКА декларира, че е нужно да се преразгледа методологията и да се преизчислят съществуващите ставки. НСГБ също направи предложение, дори и писмено, за увеличение на ставката. Доколкото разбрах същото са поискали и от Асоциацията на биволовъдите в България. Имайки в предвид икономическата обстановка по отношение сектор млекопроизводство, овцевъдите поискаха тройно увеличение на ставката, говедовъдите двойно. Разбира се, това трудно може да се случи. Защото след новите анализи и разработки, увеличението едва ли ще е повече от десетина процента при действащите, по-горе споменати интервенции.
Затова напълно подкрепяме овцевъдите, да се включат и няколко нови дейности за изпълнение свързани с хуманното отглеждане на животните.

НСГБ, в своите писмени предложения, преди това съвещание, излезе с предложение за обсъждането на нови дейности за надстрояване стандартните изисквания, които са постигнати.

Какво предложихме.

Увеличаване водоснабдяването в оборите.
– Пръскалки
– Увеличен брои поилки- както при кравите така и при овцете
– Система за затопляне на водата през зимата

Торопочистване
– Механично почистване на торта
– Роботи
– Тоалетни за крави и телета

Помещения
– увеличаване височината на оборите
– покривна конструкция съобразена с промените в климата
– завеси за откритите части на обора през зимата
– осветление

Въздохообмен
– вентилатори

На някои, всичко това им звучи много утопично, но ако искаме да получаваме по 10 000 кг мляко от крава и на себестойност под изкупните цени, без всичко горе изброено, няма как да се случи.

Ето защо, заедно с другите браншови организации, настояваме да се свика специална работна група, на която да присъстват браншът, МЗХГ, научната общност. Заедно да се прецени и реши, какви мерки могат да се адаптират към интервенцията.
По отношение реализирането на такава среща, НОКА вече работи. Искам също да допълня, че изключително много ще държим на параметрите, които ще се имат в предвид при изчислението на разходите.
Фермерите ги знаят най-добре какви са те.

Защо е толкова важно хуманното отношение към животните.

Ако се върне лентата назад, за хуманно отношение смятахме да не се бият животните. Сега нещата в това отношение отидоха много напред, включиха се нови „играчи” в сектор суровини, благосъстоянието на хората се повиши, така се иска и за животните.

Ако питате мен, още тази година трябва да се направи дебат по хуманното отношение. Защо.
Защото изискванията непрекъснато се повишават, а ние не сме готови да посрещнем предизвикателствата на съвремието. Това което ще Ви кажа, също го отразихме с наше писмо до групата.

Какво имахме в предвид.

Непрекъснато влизане в сила нови изисквания относно хуманното отношение към животните. Обезроговяване, рязане на опашки, клане, кастриране и др. да се извършват след упояване, което означава и допълнителни средства.
От 2025 г държавите членки започват да забраняват вързаното отглеждане на крави – стартира Белгия, от 2030 г и Германия.
Изключително голямо внимание се отделя на осветлението в оборите. По същия начин трябва да се осигурят повече поилки и затоплена вода за животните. Следва въздухообмена и височината на таваните. Конструкцията на таваните също. Охладителните инсталации – водни и такива за въздух.

Всичко това е свързано с промените с климата. Идва ред и въглеродните емисии, които също трябва да се намаляват. Продължава се със зимно оборудване на клетките за отглеждане на телетата на открито, ще се иска загряващи лампи за телетата, дори и „сутиени” за кравите.
Готови ли сме за това. Отговорът е НЕ.

Тук можем да добавим роботите за почистване и индивидуалните тоалетни за крави, в които се разделят фекалийте от урината. На пазара се вклиниха и вече заемат доста голяма ниша производителите на изкуствено месо, растителни меса и млека. Те дори издигнаха плакат преди няколко седмици в Мадрид, чрез които информират колко пъти в повече се изразходва вода и отделя въглерод за производството на кг месо. На билборда пише следното – „Един бургер с телешко месо замърсява повече от колата ви“.
Към това трябва да прибавя и многото организации в защита на животните, които не си поплюват, защото зад тях стоят богати хора с мастити адвокати. Така че, нещата не са „като си пееш Ганкиното, какво ще стане.”

Пределно е ясно, че всичко това не може да се изпълни веднага, но трябва да се почне отнякъде.
Защото сега фермерите сами си закриват фермите, а тогава други хора ще правят това.

Михаил Михайлов – Изпълнителен Директор – от НСГБ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук