Съседите / Румъния с програма за овцевъдите

0

 Време за прочит: 2 минути

 На вниманието на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация  НОКА.

Организацията направи много за своите членове през изминалата година. Ако не реши напълно член 137, поне внесе успокоение при овцевъдите. Реализира и идеите за влизане в подпомагане за изграждането на мини кланици и мандри. Имаше и нещо по отношение на автоматизиране на доенето.
На водачите им е много трудно, защото овцете намаляват и агнетата стигат едва за нашия пазар. Това е добре по отношение на реализацията, но не създава условия за нещо по мащабно.
В Румъния са на другия полюс – бол агнета, ограничения от ЕС по износа, капризни клиенти.  Хората са решили тези проблеми да решат с един удар и вероятно ще стане. Така че,  това е пример за НОКА, с какво могат да допълнят програмата си. Никой не е казал, че трябва да правят депа. Да се правят доилни инсталации. Да правят обори, че ни омръзна по репортажите свързани с овцевъдството да гледаме овчарници, като бункери или опожарени колиби, населени с безпородните овце.
Много трудно ще може за в бъдеще да се увеличат ставките, и идеите за преразпределение на част от парите, ще си останат мечта.

Какво ще се направи за румънските овцевъди.

В правителствената програма за Румъния е заложено,  че  ще се отпуснат 80 милиона евро за периода 2021-2024 г. на овцевъдството.Сред мерките е подкрепа за създаването на нови ферми за угояване на овце / кози.

Румъния произвежда приблизително 8 милиона агнета годишно, от които на разположение за угояване и износ са приблизително 3 милиона глави, които се  изнасят живи. За да се избегнат проблемите с транспортирането на живи животни и навлизането на пазара на ЕС, качеството на кланичните трупове трябва да се подобри.

За сектора на овцевъдството / козевъдството  целта ще бъде:
• подобряване на генетичното качество с цел получаване на висококачествени трупове, конкурентни на пазара на ЕС;
• разработване на програми за подобряване за повишаване на устойчивостта на скрейпи.

Мерки
– създаване на нови ферми за угояване на овце / кози (сега има приблизително 1 милион места в депата;
– увеличаване на капацитета на новосъздадените ферми за угояване: минимум 2000 места за настаняване – максимум 5000 места за настаняване;
– програми с допустими разходи – конструкции, оборудване, транспортни средства:
– програма за подпомагане на овцевъдите за производство на месо чрез стимулиране на повишаването на качеството на кланичните трупове съгласно системата за класификация EUROP;
– насърчаване на сдруженията за събиране на вълна и създаването на микро звена за преработка на овче и козе мляко;
– мерки за подкрепа за закупуване на кочове от специализирани  породи за мляко / месо и сперма от кочове от специализирана порода мляко / месо.

Разпределен бюджет – 80 милиона евро (национален бюджет и ЕЗФРСР ), се посочва в правителствен документ, внесен в румънския парламент.

Костел Чита – Букурещ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук