Обвързаната подкрепа

0

Време за прочит: 3 минути

До края на годината във формата „Разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 година”, ще бъде обсъден и въпроса за  „Обвързано с производството подпомагане на доходите“.
Изготвен е проект, който трябва да бъде обсъден от Работната група. Важен момент по време на дебата е как браншовиците ще защитят своите членове. Вероятно играта на политика този път ще отпадне, защото освен подпомагане, хората искат и производство /тези които дават парите/.

Кои са новите неща в сравнение с миналогодишните изисквания засегнати в проекта.

Целта е – Засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията.

Интервенция „Oбвързана подкрепа за овце и кози под селекционен контрол“ – тук интересното е, че е употребена думата интервенция, което не звучи много добре, защото нейното значение е – Чужда намеса, обикновено  въоръжена, във вътрешните работи на една държава, грубо вмешателство в чужди дела, хирургическа намеса.

Кои имат право – Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си  50 и повече овце-майки от една порода под селекционен контрол и/или 20 и повече кози-майки от една порода под селекционен контрол. Животновъдните обекти в стопанството отглеждащи млечни породи животни,  да са в система за контрол и мониторинг на суровото мляко. Да реализира на пазара добитото мляко и/или месо и дейността им в стопанството да бъде съобразена с всички ветеринарно-медицински изисквания.

 Условия за допустимост:
 – Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 12 месеца до 7 години.
– Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
– Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Реализация на продукция:
 – За млечни породи 90 кг. мляко
или

  • 45 кг мляко и 0,25 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства;

За застрашени от изчезване, биологични и автохтонни породи:

  • 45 кг мляко или  0,25 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства;-тук текста изглежда не е прецезиран точно и може да внесе неразбиране.

За месодайни породи

  • 0,5 животни родени в стопанството – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;
  • Не се допуска едновременно подпомагане за едно животно по тази схема и по схемата за преходна национална помощ.
  • Документи за реализация – не се допуска реализация за фуражно мляко;

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук