Коя е ФАО

време за прочит: 3 минути

Коя е ФАО – това е Организацията на ООН по прехрана и земеделие  (на английски: Food and Agriculture Organization, FAO;), в български текстове срещана и като ФАО, е специализирана агенция на ООН, която ръководи международните усилия в борбата срещу глада.

Свързани статии:

FAO за дребните преживни животни

Ролята на ФАО в животновъдството

В услуга, както на развитите, така и на развиващите се страни, организацията действа като форум, на който всички нации се срещат като равноправни да договарят споразумения и разискват политики, свързани със световното прехранване. ФАО е също така източник на знания в помощ на страни, стремящи се да модернизират и подобрят своето селско стопанство, лесовъдство и риболов с цел гарантиране на продоволствена сигурност и прехрана за всички. Считано от август 2013 г., ФАО има 194 държави-членки плюс Ферьорските о-ви, Текелау и Европейския съюз като асоциирани членове.

История – Идеята за създаване на международна организация за наблюдение на селското стопанство и храните в световен мащаб е възниква след процес на кодификация на международното право в края на 19 и началото на 20 век. През май-юни 1905 г. в Рим се провежда международна конференция, което води до сключването на международна конвенция за създаването на Международен селскостопански институт.

Международният селскостопански институт престава да функционира по време на Втората световна война и официално прекратява дейността си с резолюция на постоянната комисия към института на 27 февруари 1948 г. Неговите функции са прехвърлени на новосъздадената Организация по прехрана и земеделие.

Структура и финансиране – ФАО е учредена на 16 октомври 1945 г. в Квебек (град) Канада. През 1951 г. централата е преместена от Вашингтон (Окръг Колумбия) САЩ в Рим Италия. Организацията се ръководи от Конференцията на Страните-Членки, която заседава на всеки две години за да разгледа постигнатото, да приема нова работна програма и нов бюджет за следващия период. Конференцията избира съвет от 49 страни-членки, които действат като временен управляващ орган и главен директор, който оглавява агенцията.

ФАО е изградена от седем отдела: селско стопанство и потребителска защита; икономическо и социално развитие; рибарство и аквакултури; горско стопанство; корпоративни услуги, човешки ресурси и финанси; управление на природните ресурси и околната среда; техническо сътрудничество. През 1994 г. организацията претърпява най-значителните промени от основаването си за опростяване на процедурите, децентрализиране и съкращаване на разходи. В резултат на тези действия са спестени около $50 млн. на година.

Бюджет

Бюджетът за редовната програма на ФАО се събира от страните-членки чрез вноски, определени на Конференцията. Той включва основна техническа работа, сътрудничества и партньорства, обмяна на знания, насоки и администрация, управление и сигурност.

Редовният бюджет на ФАО за двугодишния период 2010 – 2011 г. е $1 млрд., като се очаква той да достигне $1,2 млрд.

Повече за ролята на ФАО за развитието на животновъдството може да прочетете в

Ролята на ФАО в животновъдството

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук