2 час / Михаил Михайлов: Големите ферми – основен производител на мляко / сп. “Агро пари”

Веднага следва въпросът, колко броя крави трябва да се отглеждат във фермата за да бъде тя рентабилна, и най-важното да изхранва семейството. Преди няколко години един от най-добрите наши анализатори Николай Вълканов, публикува един материал точно в тази връзка. Изглежда много малко политици са го прочели, и още по малко фермери. Ако го бяха прочели, политиците нямаше да ни връщат на село и да отглеждаме по няколко крави, за да го съживим. Нито пък селяните щяха да се мъчат толкова години да развиват животновъдство. Езика на цифрите е безпощаден. Преди да почнем да смятаме, трябва да се осигурят добри условия за отглеждане на животните и управление на фермата.

В основата на ефективното отглеждане на млечни крави има три основни фактора:
1) генетиката, т.е. повишаване възможностите на стадото с осигуряване на качествени юници за разплод и на качествен семенен материал;
2) образованието и квалификацията на фермерите;
3) храненето на животните – пълното използване на производствените възможности на едно животно може да се постигне единствено с оптимално хранене.

Интересното в нашето говедовъдство е, че преди десет години се въртяхме около 3800 кг мляко средно от крава и сега средната ни млечност е близо до 4000 кг. Въпреки работата на асоциациите, въпреки намалението на млечните крави, пак въпреки големия внос на юници, още не можем да прескочим тази цифра. Добре е, че не сме на последно място. Засега то е за румънците. Другите държави членки се движат около 8000 кг средно от крава. И следва вторият парадокс – искаме да получаваме същите субсидии за млечна крава, както германските или нидерландските фермери, които получават над 8000 кг. от крава. Просто няма как да се случи, техните организации също са нащрек. И сега следват изключително интересни цифри относно икономиката на говедовъдството. Най-важното в организацията на работата, е да се знае кой е печелившия модул за фермите в момента, и какъв ще бъде след десет години. Какво си осигуряват, като приходи фермерите, отглеждащи различен брой крави.

Най-големият брой все още са фермите, в които се отглеждат до 9 броя крави. Приходите са основно от продажба на мляко и телета. Повечето от тези ферми не участват в Модул “Мляко”, и на тях обикновено се дава най-ниската цена. Средната млечност е в рамките на 3000 кг и за някои ферми до 5000 кг. Цифрите показват, че при такава средна млечност, фермерът може да получи на година, при цена на млякото от 55 стотинки, нето 4659 лева от девет крави. Това са приходи по-малко от издръжката на едно семейство годишно. Дори ако двамата членове на семейството получават минимална заплата, дори помощи ще вземат повече пари.
Нека да предположим, че тези девет крави дават по 5000 кг мляко и цената е 55 стотинки, тогава чистия приход ще бъде11 344 лв. Такива ферми, могат да оцелеят още някоя година, но само при положение, че продават част от млякото под форма на сирене, прясно мляко или кисело мляко. Това обикновено е свързано с неспазване на Закона.

Ако се отглеждат до 20 крави със средна млечност от 3000 кг, не е икономически оправдано. Разходите и необходимия труд са относително по-големи, докато потенциалния приход е твърде близо до прага на бедност, макар и малко по-висок от него.
При продуктивност от 20 животни средно по 7000 кг нещата са вече съвсем различни. Първо цената няма да е 55 стотинки, а 65 стотинки, което означава нетна сума от тези крави за годината от 31 880 лева. В този случай вече може да се поеме семейния бюджет и дори да има резерви. Тук въпросът е, как ще се достигнат седемте тона и съответно отелване до 390-ия ден след раждането.

И следва ферма до 20 до 50 крави, които са най-много в момента. При фермите от тази група млечност под 5 тона на глава на година е недопустима. За стадо до 50 крави се приема, че може да се грижи едно семейство (от двама-трима души) без да наема допълнителна работна ръка. При ценовата динамика на пазара на мляко през идните години стремеж към 7 тона млечност на година е абсолютно задължителен, за да може едно домакинство да си осигурява доход около средния за бранша (около 8000 лева на година на човек) и да разполага със средства за инвестиции и непредвидени разходи.

При 7000 кг средно от крава, нетните приходи от 50 крави ще са 40750 кг, при 65 ст изкупна цена. Но тези доходи могат да се увеличат при увеличение на изкупната цена.

Михаил Михайлов

Следва продължение ….

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук