Влизаш в чужда нива, плащаш

0

Време за прочит: 2 минути

Ovce & Kozi.com: Няма фермер, който да не имал щети, нанесени от свободно пуснати животни. Една част от фермерите, пък също са пускали животните си в чуждите ниви. Преди много години, преди 1944 г, който наруши правилата, животните му се затварят,  и съответно има глоба за това. Стотици са случаите на лично отмъщение или налагане наказание на сгрешилите. Нещастните случаи са много, дори имаме такива и в наши дни.

По отношение нарушенията, като влизането на животните в чужди ниви или градини, и сега е нещо нормално. Някъде име наказания, другаде виновният се усмихва под мустак и си мисли, след колко дни ще пусне пак животните в нивите и градините.
– „По-лоши са от скакалците, каза ни един фермер. И животните им, като собствениците си, като ни надушат и веднага се изнасят от нивата. Ама всички знаем, рано или късно, всеки си намира майстора.”
Това се случва и сега в Гърция. И там набезите в чужди имоти са нещо нормално. Но след излизане Заповед в тази връзка, нещата може да се променят. Какви са санкциите
.

Собствениците на животни, които причиняват селскостопански щети, ще бъдат изправени пред налагане на административна глоба. Заповед, която е включена в законопроекта на Министерството за защита на гражданите, предвижда, че административна глоба ще бъде наложена или от компетентните служби на гръцката полиция, или от дирекциите по земеделска икономика и ветеринарна медицина в местните региони.

Съгласно разпоредбата размерът на административната глоба е както следва:

а) В случая, в който собственикът на животните извърши горепосоченото нарушение за първи път, се налага административна глоба от петдесет (50) евро.

б) В случая, в който собственикът на животните извърши горепосоченото престъпление за втори път, се налага административна глоба от двеста (200) евро.

в) В случая, в който собственикът на животните извърши горепосоченото престъпление за трети път, се налага административна глоба от хиляда (1000) евро.

г) За всеки следващ случай, повече от третия път административната глоба се удвоява.

Собственикът на животните се информира за нарушението и налагането на глоба, наложена му с препоръчано писмо, и трябва да плати глобата в рамките на пет (5) работни дни от датата на получаване на писмото. В случай че глобата не бъде платена, сумата се удостоверява от местната компетентна служба за публични финанси .

„Целта на настоящия регламент е, да се намали броят на случаите на произвол от страна на фермерите, които оставят животните си без надзор, които след това се хранят с плодовете на други ферми, които причиняват щети и съответно финансови щети на собствениците.

 – „Това е разумен регламент, който идва, за да запълни празнината, причинена от премахването на селскостопанската охрана, в райони с интензивна животновъдна дейност“ –  каза председателят на Комисията по публична администрация, обществен ред и правосъдие по време на изготвянето на законопроекта на Министерството на гражданската защита – Максимос Харакопулос.

Обяснява се също, че „вече съществува разпоредба за административни санкции от страна на общините, но тя остава неактивна, тъй като общините декларират неспособността си да я прилагат.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук