Сертификат за хуманно отношение

0

Време за прочит: 3 минути

В Испания  стартира мярката  за хуманно отношение към животните.

На всички животни, отглеждани и отговарящи на тези изисквания, се издават сертификати със специален печат.

Целта на печата е месото и продуктите, получени от овце и кози, да имат гаранцията, че отговарят на най-високите стандарти по отношение на хуманното отношение към животните и тяхната проследяемост.

Сертификатът за хуманно отношение към животните в Испания (AWIS) вече се поставя и на продукти, получени от овце и кози като месо, кожа и вълна

За да получат този печат, продуктите трябва да отговарят на  повече от сто изисквания.
Interovic е организацията, която контролира тези процеси и съответно издава сертификати. От организацията казват  „нашето морално  задължение, като ангажирани професионалисти, животновъди и индустриалци, е да гарантираме на животното необходимите грижи и среда във всичките му производствени фази за правилното му физическо и психологическо развитие  “.

Основната цел на тази схема е да удостовери оптимални условия по отношение на хуманното отношение към животните и да избегне всякаква ситуация на стрес или ненужно страдание.  Да се гарантира, че животните са добре хранени, защитени и здрави.Тази схема за сертифициране се прилага при производството на сучещи агнета и ярета, преминаващи  до последните етапи от производствения процес, включително контрол на мястото на продажба. В допълнение, това включва и сертифициране на кожата и вълната.

Новостта на тази схема е, че тя се основава на научно-технически критерии, от повече от сто параметъра, които детайлно определят ситуацията, в която се намират една ферма и нейните животни. По този начин, като се познават характеристиките на средата и управлението на добитъка, както и състоянието и поведението на животните, може да се гарантира благосъстоянието яретата или агнетата, произведени под този печат.

Източник:AWIS

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук