Щурци като нова храна за предлагане на пазара на ЕС

0
Food insect - Fried insects or Wood worm insect Bamboo worm insect Grasshopper insect and Cricket insect crispy with pandan after fried and add a light coating of sauce on spoon with isolated on white background Select focus.

време за прочит: 2 минути

Консумацията на насекоми от хората е широкоразпространен исторически и географски феномен със сериозни традиции, предимно в страните от континента Азия. Използването на ядливи насекоми варира значително в зависимост от местните предпочитания, социокултурни фактори и географския регион.

Известно е, че насекомите са значим и пълноценен източник на протеини, витамини и минерали от органичен произход.
Високият репродуктивен капацитет на тези насекоми (голям брой поколения както по отношение на численост, така и за единица време), в комбинация с ниската степен на използване на естествени ресурси (земя и вода) и фуражи за тяхното отглеждане ги прави изключително важна алтернатива на месото от селскостопанските животни, на фона на нарастващите нужди в световен мащаб от пълноценни храни.

Именно поради тази причина, Организацията към ООН по прехрана и земеделие (FAO) сериозно разглежда ентомофагията (консумацията на насекоми) като част от решаването на глобалния проблем за осигуряване на храни, особено във времена, когато човечеството е изправено пред лицето на продоволствените проблеми, свързани с бързо нарастващото население на планетата.

Георги Балджиев

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук