ЩЕ ОСТАВИМ ЛИ ДА ЗАГИНЕ МЛЕЧНИЯТ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ?!

0

Наскоро Европейската комисия одобри схема за Чехия „държавна помощ“ в размер на 3 милиарда чешки крони (приблизително 110 милиона евро) за подпомагане на предприятия, работещи в първичния селскостопански сектор и в производството на храни, засегнати от огнището на коронавирус. Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ на ЕК.

Подкрепата е под формата на директни безвъзмездни средства и ще бъде отворена за всички предприятия в сектора на първичното земеделско производство (фермери) и за производителите на храни. Очаква се мярката да ползват между 5000 и 10 000 бенефициенти.

Помощта е специално предназначена да осигури достатъчен оборотен капитал за бенефициерите, които са претърпели намаление на общите печалби с поне 25% в сравнение със същия период на 2019 г. Целта на схемата е да помогне на бенефициерите да отговорят на своите нужди от ликвидност и да продължи техните дейности по време и след пандемията.

Комисията е установила, че чешката схема е в съответствие с условията, посочени във Временната рамка.

По-специално, (i) помощта няма да надвишава 100 000 EUR за компания, активна в първичното производство на селскостопански сектор, или 800 000 EUR за компания, занимаваща се с производство на храни, както е предвидено във Временната рамка, и (ii) помощта по схемата може да бъде отпусната до 30 юни 2021 г.

Комисията стигна до заключението, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за отстраняване на сериозни смущения в икономиката на Чехия, в съответствие с ДФЕС и условията, установени във временната рамка. На тази основа Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

Какво се случва у нас сега?!

Асоциация на млекопреработвателите в България в началото на м. август, тази година, внесе писмо до МЗХГ и Министерски съвет, с мотиви и искане за финансово подпомагане на млекопреработвателните предприятия за временни мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашната епидемиологична обстановка от коронавируса. Бързите и ефективни действия за целенасочена държавна подкрепа, която да гарантира ликвидност за щетите и да запази непрекъснатостта на стопанската дейност не достигна до млекопреработвателния бранш. Отговор не бе получен, нямаше никаква реакция от управляващите. На 23 септември 2020 г. последва второ писмо, този път адресирано до премиера Б. Борисов и вицепремиера Т. Дончев и отново до МЗХГ за включване на млекопреработвателните предприятия за финансиране по временни мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката във връзка с тежката икономическа ситуация и трудностите, пред които са изправени в следствие на епидемията от коронавируса. Изминаха почти два месеца от входирането и на второто писмо, въпреки че, според Закона за администрацията и Наредбата за административното обслужване „ Администрацията е длъжна да дава отговор на гражданите и … са длъжни да ги предоставят или извършат в срок не по-дълъг от 30 дни…“ В нашия случай Министерският съвет и МЗХГ мълчат вече повече от три месеца отговор на нашите становища за прилагане на Схемата за финансиране от държавата, /което отговаря на критериите в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), представлява държавна помощ и изисква Комисията да бъде уведомена за него в съответствие с член 108, параграф 3 от ДФЕС/ по Временната рамка за държавна помощ.

Вижда се волята и желанието на чешкото правителство да направи необходимото и да подкрепи своите фирми от хранителната промишленост, за постигане на капиталови и квазикапиталови инвестиции, за преодоляване на последствията от кризата, за проучване и създаване на пазари и т.н.

За съжаление нашите държавници оставиха хранително вкусовата индустрия, най-бързооботната, да загива в тези тежки и трудни времена.

Ситуацията в сектор „Мляко“ е тежка, тъжна и мрачна. Продукцията от млечни продукти стои на склад, цените на сурвините за производство на сурово мляко растат, няма реализация, млекопреработвателният бранш затъва и повлича със себе си млекопроизводителите към дъното на блатото. Повече от 15 млекопреработвателни предприятия са „на тезгяха“ и са обявени за продажба. Банките също продават такива предприятия. Къде е държавата? Колко хора ще останат на улицата при масовите фалити, които се задават за млекопреработвателния бранш. Тази политическа и управленска безотговорност ще завлече в пороя и животновъдите, тъй като няма да има кой да изкупува млякото им, да не говорим за износа.

Пъзелът, в който е объркана държавата ни трябва да бъде подреден! Залагат се средства в „Националния план за възстановяване на земеделието и хранително вкусовата промишленост“ за кухи дейности, като дигитализацията на сектора, а не се отделят и разпределят средства за българската хранително вкусова промишленост, за млекопреработването, не се изпълняват решенията на ЕК и не се създадат условия за предотвратяване на фалити и закриване на работни места в млекопреработвателния бранш.

Как ще бъде спасени млечният сектор, българското бяло саламурено сирене, българският кашкавал, разнасяли славата ни по света. В тежки за страната ни моменти именно износът на млечни продукти е спомагал за излизане от петролни и други кризи. Дали тези тогавашни управленски решения няма останат само една легенда?! Качеството на предлаганите за износ млечни продукти и най-вече бялото саламурено сирене е било еднакво и не е правен компромис .

Какво се получава през последните десет години с качеството!

В бранша навлязоха нови технологии за производство на бяло саламурено сирене, в които, при производството му, бе разрешено да бъдат прибавени различни реагенти и субстанти, за да зрее по-бързо, да бъде намалявана цената, да се търси бърза печалба. Натискът на търговските вериги и на търговци на млечни продукти с ниски цени доведе до ситуация непрекъснато да се променя нормативната база за производството на млечни продукти. През тези години бе разрешено влагането на растителни мазнини и всички други, доказано вече, вредни съставки. Не се търсеше качество, търсеше се печалба и то колкото може по-голяма и бърза. Критериите в бранша бяха променени и те не отговарят на изискванията на купувача във вътрешния и външния пазари.

Ето какво показват данните на Агростатистиката в МЗХГ за първите девет месеца на годината – 556 748 е добитото сурово мляко у нас, 59 540 т.произведените сирена , 10 391 – произведените имитиращи продукти. Oт нaчaлoтo нa 2019 г. дo aвгycт мeceцa, в cтpaнaтa ca пpoизвeдeни 8338 т. имитиpaщи пpoдyĸти. Koeтo e yвeличeниe oт 5.5% cпpямo cъщия пepиoд нa 2018 г., ĸoгaтo ca били пpoизвeдeни 7904 т.

През този период АМБ, за да запази традицията в производството на български млечни продукти, предложи на държавата и бе въведен БДС. Въпреки това натиксът е огромен, за да се произвеждат онези сирена с високо водно съдържание, в които се влага трансглутаминаза и др. реагенти. Ще дадем пример дори с последната атака от страна на производителите на имитиращи продукти. Те атакуваха във ВАС Наредбата за специфичните изисквания на млечните продукти от 2018 г. и 5 членен състав на ВАС отмени членове от наредбата, като разреши имитиращите продукти в търговските обекти да се предлагат неопаковани. Отново и отново се променя нормативната уредба и битката за надмощие е голяма, в МЗХГ, заради новия Закон за храните се обсъжда промяна на Наредбата за специфичните изисквания на млечните продукти. Скандалът, както е известно е голям, защото определени фирми не желаят да има нормативна база. Те търсят бърза печалба и желаят да произвеждат сирене с високо водно съдържание, да влагат влагозадържатели – ензими и химикали, които са вредни за здравето.

Ако не бъде сложен ред, и няма уеднаквяване на критериите за качество на произвежданите млечни продукти, то потребителите ще бъдат потърпевши, животновъдите няма да има къде да реализират своето сурово мляко, износът още повече, особенно в тази ситуация на пандемия, ще намалява. Може да се окаже, че ако сектор „Мляко“ не бъде регулиран с разумни и полезни критерии за качество, то нашите млечни продукти ще останат една легенда.

Смятаме, че Министър председателят на РБ и ръководството на МЗХГ винаги са се водили от своите принципни и идеи за развитие на страната и винаги са осигурявали продоволствията на българското население. Винаги и са отстоявали позицията си за оздравяване и стабилизиране на българското земеделие, за развитие на родната хранителна промишленост и икономика, за стимулиране производството на български чисти млечни продукти и храни и сега е времето да докажат със своите действия и дела тези свои думи, за да не остане всичко само един чист популизъм, защото всички,ние, всички носим гордостта, че нашето кисело мляко е една от емблемите на България в света. Нека в този момент бъдем единни за стимулиране и укрепване, за пълноценното развитие на бранша.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук