Правилата за прасетата 🐷

1

🐷 Клането, дезинфекциите, проверките и санкциите минаха в повечето села. Излязоха и документите с правилата за отглеждането на прасетата в т.н заден двор.

По принцип сме много критични към всички излязли нормативни актове и си приказваме, че в другите държави се правят компромиси. Няма такава работа, особено при Африканската чума при свинете. В Румъния, Заповедта за ограничаване на броя на свинете в селския двор до 5 е в сила от 8 ноември 2019 г. Към тази  Заповед има и допълнения относно условията за биологична сигурност в свинефермите..

Какви са правилата на които трябва да отговарят селските  домакинства, които искат да отглеждат до 5 прасета!

  1. Нивото на биосигурност 1 е приложимо за нетърговски стопанства (селските домакинства);

а) вписването в регистъра на стопанствата в съответствие с разпоредбите, предвидени в Заповедта на председателя на Националния орган по ветеринарна безопасност и безопасност на храните №. 40/2010 относно одобряването на ветеринарно-санитарната норма за осъществяване на процеса на идентификация и регистрация на свине, овце, кози и говеда с последващи изменения и допълнения, данни за всички вписвания, включително източника и излизането на животните, както и тяхното местоназначение;

б) осигуряване на ветеринарната помощ от  ветеринарен лекар.

в) отглеждането  на прасета става в оградени приюти, като подът е направен от материали, лесни за почистване и дезинфекция, без възможност за контакт с други животински видове, с домашни свине от други ферми или с диви прасета;

г) забранява се  храненето на прасета с остатъци от кухнята;

д) храненето на прасета със зеленчуков фураж е възможно само след период от поне 30 дни след прибиране на реколтата;

е) използването на зеленчукова постеля е възможно само след период от поне 90 дни след прибирането на реколтата;

ж) свинете, отглеждани изключително за семейно потребление, трябва да идват от разрешените / регистрирани стопанства; всички свине от мъжки пол в стопанството трябва да бъдат кастрирани;

з) спазване на правилата за обща хигиена преди и след извършване на различни задачи за поддръжка и грижи, а именно измиване на ръце и смяна на обувки и дрехи; използваните дрехи и обувки ще бъдат предназначени изключително за тази цел;

и) животните, заклани за консумация в семейството, ще бъдат задължително изследвани за ветеринарни цели, а преди клане, прегледа  ще бъде извършен не по-късно от 24 часа преди клането. Уведомлението е отговорност на собственика;

й) забранено е отглеждането на прасета в извънградската зона, с изключение на онези места, които са регистрирани от ветеринарните власти;

к) свинете ще се отглеждат изключително за угояване за семейно потребление, а не за разплод.

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук