1 част / Инфекции

време за прочит: 2,5 минути

2 част / Инфекции

Времето, в което живеем, тази година е подчинено на коронавируса, и  просто ни задължава да пишем повече и да знаем повече за невидимото, което ни заобикаля,  и много пъти сме безпомощни пред него, както се случва в момента.
Става дума за микроорганизмите, които са непредвидени в действията си и най-вече за тези патогенни микроорганизми.
Ето защо в няколко материала ще се постараем да дадем основните понятия в тази връзка.

Микроорганизмите представляват микроскопични форми на живот, които са разпространени навсякъде в околната среда – въздух, почва и вода, а някои от тях обитават постоянно или за даден период от време телата на макроорганизмите. Много от тях са безвредни за човека и животните, но определени видове могат да инвазират телата и органите им, в резултат на което настъпва болестен процес.

Понятието инфекция е едно от най-старите понятия в медицината. Произхожда от латинската дума „инфекцио”/ замърсявам/. Инфекцията представлява цяла съвкупност т прояви, които настъпват в организма на животното вследствие на проникването в него на болестотворни микроорганизми, които там живеят и се размножават. Макроорганизмът, чрез ответни реакции се стреми да неутрализира и елиминира причинителя .

Какво означава определението субинфекция. С него се означават процесите ,които настъпват при чести, повтарящи се попадения в микроорганизма на малки, незначителни количества на заразния агент. Тези количества сами по себе си не са в състояние да предизвикат боледуване, но водят до изграждането на невъзприемчивост- имунитет у животните.

Инфекциозните болести протичат в четири етапа.

  • Инкубационен период. – Това е първият задължителен период при протичането на заразно заболяване. Обхваща времето от проникването на заразното начало в организма на животното, до появата на първите клинични признаци.
  • Предклиничен период. – Наблюдаваните признаци са твърде общи и нехарактерни за определената болест. На основа на тези признаци стопанина забелязва заболяване на животното но не може да постави диагноза. Признаците са известни: неразположеност, повишена температура, намален апетит, омърлушеност, слабост, залежаване.
  • Клиничен период. – Това е най-характерния период за всяка заразна болест. През този период болестта достига пълното си развитие. Открояват се най-явните признаци на болестта.
  • Изход. – Това е последния период от протичането на заразните заболявания. Изхода може да бъде: оздравяване, преминаване в хронично състояние или болестта завършва летално.
  • Клинични форми. – Болестта се явява в две основни форми- явна и скрита/субклинична/
  • Явна инфекция. – Тя е мълниеносна форма, с внезапна поява на бурни клинични признаци, последвани най.често от смърт на животното в рамките на един до няколко часа. Често настъпва внезапна без забелижими клинични признаци.
  • Остра форма. – Протича с бързо развитие на болестта. За няколко дни болестта се разгръща напълно
  • Подостра форма. – Обикновено представлява една отслабена форма на острата инфекция.
  • Хронична форма. – Протича бавно, в продължение на месеци и години, със слабо проявени клинични признаци.
  • Скрита/субклинична/ форма. – Развива се без забелижими болестни прояви. Засеганатите от такива инфекции животни видимо изглеждат здрави, независимо от ,че от тях се развива инфекциозен процес.

Следва материалът: Фактори, оказващи влияние върху устойчивостта на организма срещу инфекции.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук