7 част / Изслушване на млекопреработвателите – борбата за водата

0
1 част / Изслушване на млекопреработвателите – борбата за водата
2 част / Изслушване на млекопреработвателите – борбата за водата
3 част / Изслушване на млекопреработвателите – борбата за водата
4 част / Изслушване на млекопреработвателите – борбата за водата
5 част / Изслушване на млекопреработвателите – борбата за водата
6 част / Изслушване на млекопреработвателите – борбата за водата

Продължаваме да Ви запознаваме с изказванията по време на изслушването от КЗ в НС на млекопреработвателите. Воденият дебат е изключително важен за цялото ни общество-става дума за нашето българско сирене.


ЧАВДАР РАСИМОВ: По професия съм инженер-технолог. На някои от предприятията съм консултант, както съм и преподавател по технология на млякото в едно от малкото училища в България, в което има разкрита такава паралелка по дуалното обучение.
Първо, искам да изкажа възмущение към медиите, които дават изява на технологично неграмотни хора да изказват такива мнения.
Второ, по въпроса за високото съдържание на вода в саламурените продукти. Първо да кажа на доктора, че в света има видове саламурени продукти и те се произвеждат по различни технологии.
Второто, което е: по ТД-тата, с високото водно, на повечето производители там срокът на годност е намален точно заради високото водно съдържание.
Другото, което е – за млечно-киселата микрофлора не съм съгласен, че те са с по-ниски показатели на киселинност или с по-високо PH. Те са с нормална киселинност. По този начин също, ако е спазена хигиената при производството и не са по попаднали под контаминация на патогенни микроорганизми, те не са опасни за здравето тези продукти. Това е.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Господин Костов да репликира и тогава професор Бъчварова.
ИЛИЯН КОСТОВ (Министерство на земеделието, храните и горите): Аз няма да репликирам никой, просто защото ми беше спомената думата няколко пъти, бих искал да изчистя нещо.
Първо, законодателството на Европейския съюз – ние много правим една еквилибристика и всеки си го обръща, както на него му е удобно. По принцип законодателството на Европейския съюз – основната му цел е защита на потребителя и здравето. Защита на потребителя и здравето неслучайно са включени заедно. Това означава също и в дългосрочен план. Да, в краткосрочен план можем да кажем, че тези продукти не са опасни, но ако постоянно една рискова категория български или европейски граждани продължават дълго време да използват тези продукти, какво става? Какви са непреките щети за държавата? Защото тук отиваме, компрометираме и здравна система, компрометираме и лекарства, компрометираме и други неща. Това е една цялостна система, това е един организъм. Това е политика, но през погледа на производството.
И неслучайно, ако прочетете и последните изисквания на Зелената сделка, в частност на Стратегията от фермата до масата, или както беше там, ясно е казано, че вече европейското законодателство еволюира. Първо беше безопасността, сега в момента включваме вече и качеството на дадения продукт, както и качеството на околната среда – среда за живеене, въздух, също и храната. И там в една от целите на тази стратегия ясно е записано, че европейския производител – това не изключва и българските производители, реално те трябва да се стремят да предлагат качествени продукти, не само безопасни. Това е по отношение на общото законодателство на Европейския съюз.
По отношение на ТД-тата – защото също беше споменато и моето име във връзка с ТД-тата. Да, аз съм участвал още по времето на професор Славчев, тогава работех в Главното управление, тогава обаче ТД-тата бяха на базата на тогавашното законодателство и никой не си позволяваше такива отклонения. Това само го казвам за онова време.
По отношение на сегашното време. Колегата, който представи становището мисля, че не е коректно да казва, че европейските производители работят по ТД-та. ТД-то като документ, това е технологична документация и то е част от системата за безопасност на предприятието, то не е отделно.
Ако прочетете становището на Комисията по отношение въвеждане на системите по безопасност на храните, ясно е казано, че всяка технологична документация при производството на даден продукт трябва: първо, да отговаря на законодателството международното, европейското, националното, след което обаче, ако нямаме такова законодателство, трябва да бъде научно доказано, ама не от типа „една жена ми каза“ и съм направил няколко проби и вече съм квит, тук става въпрос научно доказателство, публикувано в научни списания или източници. Това е истината.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Заповядайте, Професоре.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, гости! Това, което разбирам е, че Министерството на земеделието отново ни сюрпризира с нормативен документ, който не е обсъждан. Шест месеца след приемането на Закона за храните трябва да има наредба. Имаме предложена наредба, която от всички разговори досега разбирам, че просто с Вас не е съгласувана по никакъв начин. То е седнато, написано, предложено и от тук нататък започват дебатите.
Старата – сега действащата наредба и това, което се предлага има разлика. Тази разлика трябва да се коментира, защото в противен случай всеки остава с някакво убеждение, че е прав. Министерството, че, виждате ли, предлагаме документ, който е на по-високо ниво, но това високо ниво има и по-високи изисквания, а тези по-високи изисквания изискват и повече инвестиции или повече усилия от страна на тези, които са в бранша. Тоест, трябва да се коментира темата, за да може да се премине към нейното ефективно прилагане.
Безопасност на храните – това е целта на Наредбата. И в старата, и в сегашната имате качество, но качеството не е елемент от цялостната политика на Министерството, най-малко защото Агенцията по храните контролира безопасността. Тя няма да се засили, да коментира или въобще да се занимава с качество на храните. Ако Агенцията по храните реши в този аспект да работи, направете необходимите лаборатории, специалисти, експерти, за да можете съответно да управлявате цялостния процес.
Съгласна съм обаче с темата за етикетирането. Това е изключително чувствителна тема. В етикета трябва да има точна и подробна информация какво се съдържа в продукта. Всеки един потребител би следвало да се интересува точно от етикета какво купува и да направи своя избор, защото в противен случай, ако на етикета не е отбелязано това, което съдържа продуктът – в случая сирене, може да санкционирате млекопреработвателите, че, разбирате ли, те скриват информация. Но ако там е отбелязано, в тази техническа документация хубава, лоша и така нататък, тя е одобрена от експертите, които са там и специалистите в БАБХ… (Реплики.)
Добре, направете така, че под някаква форма да има някаква санкция, тоест тип одобрение, за да има ред в предлагането на млечни продукти, не само сирена, по начин, по който българският пазар да бъде защитен, българският потребител. Това са елементарни неща, които смятам, че не откриваме топлата вода, за да ги докажем, да ги направим. И когато е допусната грешка, наистина да се предлагат промени, които касаят голям бранш и не се обсъждат в Комисията по земеделие, това че се постави въпросът и господин Сабанов направи усилието да покани млекопреработватели, за да си изкажат мнението, ние можем да допълним този дебат към Министерството на земеделието и да му помогнем, но те са тези, които трябва да вземат решение. И натискът от Ваша страна трябва да бъде по начин, по който експертните становища, които се предлагат или които се дискутират, да са такива, че да удовлетворяват и да създават предпоставки наистина продуктите, които се предлагат на пазара, да бъдат в такъв вид, че да няма съмнения дали това е млечен продукт или не. И се изискват усилия, ние сме съпотребителите, но в същото време трябва да търсим възможности въпросите да се решават на ниво ферма, на ниво преработвател, за да стигнат до потребителя – това е цялостна верига, за която Министерството на земеделието отговаря в нейното прилагане. И ми се ще да се опитваме да разберем и едните и другите проблеми по начина, по който те са представени, за да можем да бъде не само полезни, но и информирани. Благодаря.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря, професор Бъчварова

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук