Новини от комшиите / Овцевъдството на Турция

време за прочит: 5 минути

С овцевъдството на Турция ни запознава г-н  Ендер Бурчак началник говедовъдство и овцевъдство при МЗ.

Той разказва за мястото, което Турция  е придобила в света с отглеждането на овце, проучванията върху овцевъдството и козевъдството, подкрепата  предоставена на производителите, и всички останали изследвания, проведени от Министерството на земеделието и горите по отношение на овцете и козите.

Какъв е  броя на овцете в момента в Турция? Има ли постоянно нарастване през годините? На кое място  в света се нареждаме по отглеждането им?

Ендер Бурчак: Запасът на овцете в страната ни се е увеличил с 48 % между 2002 и 2019 г. от 25,2 милиона на 37,3 милиона; Броят на козите се е увеличил с 65% и е нараснал от 6,8 милиона на 11,2 милиона глави. С други думи, броят на дребните преживни животни, който е бил 31,9 милиона глави през 2002 г., е достигнал 48,5 милиона глави през 2019 година. Благодарение на успешните работи, извършени от нашето министерство, ежегодно се увеличава броят на овцете и козите у нас. Около 2% от овцете и козите в света са у нас. Турция е 10-та страна  в света по брой овце  и 22-ра по брой кози.  В Европа заема първо място.

Размерът на производството на вътрешния пазар отговаря ли на количеството консумация на овче месо?

Ендер Бурчак:Годишното производство на Турция е около 1,2 милиона тона червено месо, получено от животните. От овцете месото е  10-12 процента от това производство.

У нас консумацията на овче месо е намаляла през годините. Въпреки нарастването на броя на производството на овце и овче месо, се наблюдава спад в потребителското търсене, което има дял от 21,7% през 2002 г. в общото производство на червено месо, но вече е намаляло до 10,2% през 2019 г.

В съответствие с решенията, взети от Министерството на земеделието и горите, се провеждат проучвания за насърчаване на консумацията на овче и козе месо и за увеличаване на пазарния дял.

Като цяло съгласни ли сте с мнението, че анадолската география е по-подходяща за отглеждане на овце ? Възможно ли е да се отглеждат овце във всеки регион на Турция?

Ендер Бурчак:Освен говедовъдството, един от най-важните варианти за увеличаване на животновъдството у нас е овцевъдството и козевъдството. Географските условия, развъдните традиции и потребителските навици на нашата страна, правят това  производство  задължително. Като се има предвид географската структура и широката гама пасища в нашата страна, се вижда, че тя има важен потенциал за ниски разходи и качествено животновъдство. Повечето от нашите пасища са по-подходящи за отглеждане на овце и кози. Една от видните теми в последния съвет по земеделие и гори, беше за развитието на овцевъдството и козевъдството. Неотдавна се проведе форум  за овцевъдите. В този семинар бяха взети много нови решения като подкрепа, проекти за увеличаване на производството и прилагане на родословие.

Какво искате да кажете, веднага ли ще бъдат приложени тези решения?

Ендер Бурчак:Като се имат предвид колебанията в предлагането на червено месо от време на време у нас, промените в търсенето му, значението на овцевъдството и козевъдството става очевидно, тъй като има възможност да се увеличи производството за кратко време.

Бихте ли ни разказали за съществуващите поддръжки?

Ендер Бурчак: С декрета за подкрепа от 2019 г. беше предоставена подкрепа за растеж и обновяване на стадото, 100 TL за животните, достигнали определените изисквания, 100 TL за овцете и козите на нашите животновъди, които отглеждат овце и кози и които са включени в развъдната програма, 500 TL за животновъдите, които купуват кочове-пръчове, отглеждани в държавни компании, 25 TL на животно в рамките на подпомагането на овце и кози за разплод, 5 хиляди TL на предприятие  в рамките на подкрепата за заетост на овчари до 100 глави. В рамките на подкрепата за производство на вълна,  ще бъдат платени по 30 TL за всеки килограм.

Освен това се правят различни премиални плащания за овче мляко. Сумата на премията, която беше 10 TL през 2009-2010 г. и 15 TL през 2011-2012 г., беше увеличена до 20 TL през 2013-2018 г. През шестмесечния период на 2019 г. са платени по 22 TL. 29,5 милиона TL са платени през 2018 г. и 12 милиона TL към август 2019 г.
Продължава подготовката на президентския указ, който ще бъде приложен през 2020 г., който има за цел да подпомогне нашите производители, да намали входящите разходи на  производители на месо и мляко, както и да защити здравето на животните и да произвежда здравословни животински продукти. В допълнение, за да отговорим на нуждите от финансиране на нашите производители, при подходящи условия, да развием нашето дребно животновъдство, заедно с други животновъдни проблеми, да създадем нови предприятия и по този начин да насърчим производството, както през предходните години, чрез  Земеделски кредитни кооперации, както и през предходните години, се предоставят заеми, и същата практика ще продължи и през 2022 г.

В рамките на реализирания проект за развитие на овцевъдството и козевъдството през 2018 г. бяха разпределени 2393 кочове и пръчове за разплод на 1835 животновъди в 30 провинции. Планира се проектът да бъде реализиран в 45 провинции през 2020 г.

В съответствие с решенията, взети на Съвета по земеделие от нашето министерство, се провеждат проучвания за насърчаване на консумацията на овче и козе месо и за увеличаване на пазарния дял.

Какви са вашите препоръки към животновъдите при избора на породата?

Ендер Бурчак:При овцевъдството и козевъдството породите, които са адаптирани към региона, трябва да се произвеждат с високи развъдни качества. Необходимо е да се проучат пазарните възможности за продукти като месо, мляко, мохер, руно с адекватността на наличността на пасища и капацитета на тревата и съответно да се вземе решение за породата.

Бихте ли ни разказали за проектите, които сте реализирали с козевъдите в Анкара, една от най-важните културни ценности в областта?

Ендер Бурчак:Нашето министерство ще плати 30 TL за килограм козе мохер, 28 TL за основен мохер и 20 TL за спомагателен мъх, според качеството на мъха  и тази подкрепа се планира да продължи. В  рамките на Националния развъден проект, броят на ангорските кози се увеличи и нашите животновъди получиха възможност да продължат този развъден клон.

Освен месото, какъв е приносът на овцевъдството и козевъдството в търговията?

Ендер Бурчак:Не е правилният подход да се мисли за овцевъдството и козевъдството като поле, където се задоволяват само нуждите от месо. Защото овцевъдството и козевъдството е вид животновъдство, което ще предотврати миграцията от селото към града и ще направи населеното място в провинцията постоянно, защото осигурява рентабилност с ниски разходи. В сравнение с други животни, овцете и козите заемат специално място в селскостопанската структура, защото са по-непретенциозни  и хранителните им нужди се осигуряват до голяма степен от пасища, угар и стърнища. Овцете и козите, които използват най-добре районите с малко валежи, суровите земи, бедните пасища и са устойчиви на болести и студ, винаги са привличали вниманието на хората по отношение на осигуряването на безопасно производство с малко разходи. Овцевъдството и козевъдството се превърна в най-надеждния източник на дребни предприятия и семейни предприятия, особено в страни с неразвито земеделие и лоши условия за хранене и хранене. Това е отрасъл на животновъдството, който допринася значително за развитието на ограничени ресурси за заетост в селските райони.

Тъй като интервалът на поколение при овцете и козите е по-кратък от говедата, е по-лесно да се създаде и отгледа стадото. Продукти като месо, мляко, руно и кожа могат да намерят купувачи на по-високи цени от другите животински видове. Тъй като техните физиологични и анатомични структури са до голяма степен защитени от външни фактори, те могат да живеят с ниски разходи и в по-прости обори и подслони.

източник:haberturk.com

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук