И в Швейцария маркират овцете

0

време за прочит: 1 минута

От началото на 2020 г. развъдчиците на овце и кози в Швейцария трябва да отчитат ражданията и движенията на ниво индивидуално животно в базата данни за трафика на животни (TVD). Операторът на TVD, Identitas AG, е анализирал данните и ги предоставя на обществеността в обобщена форма на платформата за статистика на животните.

Според Identitas резултатите показват, че собствениците са изпълнили задължителното докладване. Данните също съответстват на структурните данни на Федералната статистическа служба. „Поръчките за ушни марки, както и докладите за клане, са в диапазона на известни и очаквани стойности“.

Какви са най-важните констатации от началото на годината:

  • От януари 2020 г. за първи път са регистрирани около 332 000 овце и са отчетени 181 000 раждания. За същия период са заклани около 107 000 овце.
  • От януари 2020 г. за първи път са регистрирани около 80 000 кози и са докладвани 53 000 раждания. За същия период са заклани около 29 000 кози.
  • Около 9500 животновъдни обекта се отглеждат овце и в 6700 животновъдни обекти кози.
  • Сред овцете доминират популациите бели алпийски овце, чернокафявите планински овце, и овцете с черн нос Вале. Сред млечните овце се отчитат основно млечните породи Лакон и Източно Фризийска.
  • Сред козите доминират планинската коза с цвят на дива коза, Саанската коза и лъчезарната коза Bündner. По-малките популации са от много местни популации кози, някои от които са застрашени от изчезване.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук