анни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 02.10-09.10.2020г.

0

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС

д-р Бранимир Канакидис

За периода 02.10-09.10.2020г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.)във Франция (Серотип:08), Люксембург (Серотип:08) и Гърция (Серотип:04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.)в Полша и Румъния; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.)в Германия, Унгария, Полша, България, Литва, Латвия, Румъния и Словакия; инфекциозна хемопоетична некроза (I.H.N.)в Германия; кои херпесвирусна инфекция (K.H.V.) в Германия и Унгария; бяс (RABIES)в Молдова; туберкулоза при говеда (B.TB)в Обединеното кралство и западнонилска треска (W.N.F.)в Германия, Италия, Испания и Австрия.България е докладвала 6 вторични огнища на африканска чума при диви свине.
Гърция е докладвала 11 първични огнища на син език (Серотип:04).

Румъния е докладвала 32 първични и 6 вторични огнища на африканска чума при домашни свинеи 5 първични огнища на африканска чума при диви свине.

В Германия се наблюдава следната епизоотична обстановка: докладвани са 13 първични огнища на африканска чума при диви свине, 1 първично огнище на инфекциозна хемопоетична некроза, 2 първични огнища на кои херпесвирусна инфекция и 2 първични огнища на западнонилска треска.

В Унгария се наблюдаваосвен докладваните 36 вторични огнища на африканска чума при диви свине и 1 първично огнище на кои херпесвирусна инфекция.

В Полша положението е по-сложно: докладвани са 1 първично огнище на африканска чума при домашни свине и 53 първични огнища на африканска чума при диви свине.

В Западна Европа продължава разпространението на заболяването син език като във Франция са докладвани 15 първични огнищаи в Люксембург,където са докладвани 3 първични огнища, като и в двете страни се касае за вирус от серотип:08.

По отношение на западнонилската треска са докладвани,както следва:в Германия -2 първични огнища, в Италия -1 първично огнище в Испания -23 първични огнища и в Австрия -2 първични огнища.На последно място в Обединеното кралство е докладвано 1 първично огнище на туберкулоза при говедата.

Справките по данни на ADNS за предходните седмици, са публикувани на следният линк: https://corhv.government.bg/?cat=92
Изготвил информацията: д-р Бранимир Канакидис
Център за оценка на риска по хранителната верига/МЗХГ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук